Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 

Нова українська школа

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Докладніше 


 

Календар реформи

 


БІБЛІОТЕКА РЕФОРМИ


Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя»

 

У Пораднику подано матеріал про Державний стандарт загальної початкової освіти,

розкрито його концептуальні засади,

охарактеризовано чинники забезпечення якості навчального процесу,

прокоментовано структурні компоненти формули успіху Нової школи.

Посібник містить практичні завдання для вчителів, які допоможуть їм підготувати освітнє середовище,

забезпечити різні форми інтегрованого навчання,

залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів,

оцінити власну практику в контексті освітніх новацій,

здійснювати моніторинг розвитку учнів.

Методичні настанови, алгоритми занять, інших видів діяльності конкретизовано зразками, які подано в Додатках:

форма самооцінки вчителя,

форма спостереження за навчальним середовищем,

форма спостереження за розвитком дитини. 

Рекомендації щодо роботи з першоКЛАСНИКАМИ НУШ


Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання

навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі

(Наказ МОН № 924 від 20.08.2018 року)


Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду

для учнів першого класу у Новій українській школі

(Наказ МОН № 923 від 20.08.2018 року)


Електронні підручники для 1-го класу НУШ


 

 

 

 

 

 

 

 


1
2