Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 
ЗНО

Цивільний захистНАКАЗ    №22     ВІД 23.01.2018                                                                                                   

Про підсумки роботи Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської

ради Харківської області з цивільного захисту

 у 2017 році та завдання на 2018 рік

 

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 № 27, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.12.2016 № 330 «Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту у 2016 році та завдання на 2017 рік», наказу Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 30.12.2016 № 232 «Про підсумки роботи Управління освіти з цивільного захисту у 2016 році та завдання на 2017 рік», наказу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області від 16.01.2017 № 22 «Про підсумки роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської  області з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2016 році та завдання на 2017 рік», розпорядження Харківського міського голови від 17.01.2018 № 36 «Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на  2018 рік», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 22.01.2018 № 16 «Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту у 2017 році та завдання на 2018 рік», наказу Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 23.01.2018 № 19 «Про завдання з цивільного захисту Управління освіти на 2018 рік»,  згідно з планом підготовки постійного складу по «Типовій програмі навчання», учнів школи згідно програм «Основи здоров’я» та розділів програми предмета «Захист Вітчизни» в закладі упродовж 2017 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту (далі – ЦЗ).
Основні завдання з підготовки ЦЗ на 2017 рік школою виконані.
Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи проводилося в навчальних групах згідно з Програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС України від 06.06.2014    № 310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458).
Навчально-матеріальна база  закладу відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.
          21 квітня 2017 року на базі школи проведений «День цивільного захисту», під час якого відпрацьовувались дії керівного складу,  невоєнізованих формувань, працівників школи та учнів під час надзвичайної ситуації у мирний час -  пожежа.
Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заплановані на 2017 рік заходи з питань ЦЗ у школі вважати виконаними.
2. Керівному складу з ЦЗ закладу основні зусилля зосередити на роз’ясненні серед педагогічних працівників, технічно-обслуговуючого персоналу і учнів Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної  державної системи запобігання та реагування на  надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої медичної допомоги.
Упродовж 2018 року
3.Федоровій Л.М., заступнику директора з навчально-виховної роботи:
3.1. Відкоригувати план цивільного захисту згідно з розпорядженням Харківського міського  голови від 17.01.2018 № 36 «Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на  2018 рік».
До 30.01.2018
3.2. Спланувати поетапне виконання заходів по обладнанню закладу автоматичною пожежною сигналізацією з виводом на пульт централізованого спостереження, згідно з нормами пожежної безпеки.
До 01.03.2018
3.3. Організувати навчання працівників  школи відповідно до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458).
Упродовж 2018 року
3.4. Проводити навчання постійного складу працівників закладу згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань  надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в обсязі:
- 15 годин – для керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань та педагогічних  кадрів;
- 12 годин – для технічно-обслуговуючого персоналу навчального закладу.            3.5. Розробити для всіх педагогічних працівників індивідуальні алгоритми дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.
До 09.02.2018
3.6. Розмістити цей наказ на сайті закладу.
До 30.01.2018
4. Слюніній В.О., вчителю предмета «Основи здоров’я», підготовку учнів школи з предмета проводити за програмами, затвердженими  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а з питань цивільного захисту відповідно до розділу навчальної програми «Захист Вітчизни». Під час підготовки особливу увагу звернути на питання пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях тощо.  
                                                                                                                До 25.05.2018
5. Єригіній Т.С., заступнику директора з виховної роботи:
5.1.  Внести до річного плану роботи школи на 2918/209 навчальний рік проведення у позаурочний час з учнями вікторин, олімпіад з безпеки життєдіяльності і цивільного захисту тощо.
                                                                                                             Червень 2018 року
5.2. Навчально-виховну роботу з дітьми шкільного віку з питань охорони життя і здоров’я, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях здійснювати шляхом різного виду діяльності: навчальної, трудової, ігрової, художньої тощо.
До 25.05.2018
6.Навчальний рік у системі ЦЗ розпочати 24 січня 2018 року.
7. Провести 27 квітня 2018 року «День цивільного захисту». Заходи здійснювати на фоні можливого стихійного лиха або аварії на об’єкті, під вплив яких може підпадати школа - пожежа.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор ХЗОШ № 56                                                                                                           О.Г.Ольховська

 

 

 

  
 

ПЛАКАТИ ЦЗ (скачати)

 

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Цивільний захист