Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 

Прийом до школи

 

 

 

 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області з оголошує набір першокласників 2012-2013 років народження.

Класними керівниками 1 класів можуть бути призначені:

  

  Рудакова О. В .   
  Старкова І. В.     
  Дмитренко О. В .
  Федорова О. В.    

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку(далі – заява).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.


"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"  Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року

(посилання на сайт http://osvita.ua )

Лист МОН України від 08.05.2018 №1/9-292 ''Лист-роз'яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти''Прийом заяв та документів від батьків майбутніх першокласників триватиме до 31 травня.ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ ЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДоМ

ВУЛ. ВАЛЕНТИН1ВСЬКА — 41, 45

ВУЛ, СВІТЛА— 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, З, З-Д, 3-6, 4, 6, 6-А, 7, 74, 7-Б, 8, 8.А, 9-А 10, 11-А

ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКЈВ — 130, 130-А, 130-Б, 130-В, 134, 134-A, 134-Б, 138, 138-Б, 138-В, 140-Б


(Наказ Адміністрації Московського району від 05.05.2018 №41 про закріплення території обслуговування) 

 

ВВАЖАТИ ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ ДО СКЛАДУ УЧНІВ 1-Х КЛАСІВ З 01 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ:

 1. Аветісова

 2. Авін

 3. Александров

 4. Алієв

 5. Андрєєва

 6. Безкоровайна

 7. Безлюдько

 8. Білетченко

 9. Бондарєва

 10. Бочарова

 11. Будаєва

 12. Будник

 13. Бутенко

 14. Ващенко

 15. Галацька

 16. Гаркавенко

 17. Гітіс

 18. Глазиріна

 19. Глущенко

 20. Горбунова

 21. Гриценко

 22. Губін

 23. Гусаренко

 24. Гусейнова

 25. Даньшин

 26. Дзюба

 27. Дьомінова

 28. Дюльда

 29. Євсєєва

 30. Жерновський

 31. Загорулько

 32. Зарубін

 33. Захаров

 34. Зеленська

 35. Карачанська

 36. Кіреєв

 37. Ковальов

 38. Кожушко

 39. Колосов

 40. Комков

 41. Коновал

 42. Конопльов

 43. Конопльова

 44. Конопльова

 45. Копилов

 46. Копильцов

 47. Костромітін

 48. Крупський

 49. Кулаков

 50. Кулинич

 51. Лев

 52. Левченко

 53. Леонтьєв

 54. Лижова

 55. Литвиненко

 56. Малахова

 57. Мативосян

 58. Маценко

 59. Мовчан

 60. Нешпіль

 61. Оберемок

 62. Осиченко

 63. П’яташова

 64. Парфьонов

 65. Пилипенко

 66. Пирогов

 67. Пятецька

 68. Рева

 69. Рижков

 70. Саєнко

 71. Семененко

 72. Сергеєва

 73. Сіголаєв

 74. Скатченко

 75. Сластін

 76. Сломінський 

 77. Сніжко

 78. Сніжко

 79. Спесівцева

 80. Сукач

 81. Сухілін

 82. Тітов

 83. Філатов

 84. Фірсанов

 85. Халло

 86. Хонаженко

 87. Чалкіна

 88. Яковенко

 89. Ярмак

 90. Ярмолінська

 

Станом на 01.06.2018 вільних місць немає

 


 


Методичні рекомендації
для батьків 1-х класів з питання
адаптації шестирічок до школи


1. Виховувати повагу до дорослих, однолітків.
2.Навчити дитину до школи або в перші місяці шкільного життя дотримуватись режиму дня.
3. Бути небайдужим до того, чим живе дитина у школі.
4. Дбати про мотивацію навчання.
5. Відвідувати регулярно батьківські збори.
6. Мати постійний зв’язок з учителем.
7. По можливості зустрічати дитину зі школи.
8. Бути терплячими до дітей, поменше їх сварити за перші невдачі, дарувати їм якомога більше ласки.
9. Не платити дітям гроші за гарну поведінку чи позитивну оцінку.
10. Навчати дітей сумлінному відношенню до справи власним позитивним прикладом.
11. Більше часу приділяти щодня дитині. У вихідні дні дітей залучати до загальних сімейних справ.
12. Не давати марних обіцянок дітям.
13. Не робити зауважень або сварити в присутності інших (однокласників, вчителя тощо).
14. Давати відповіді на всі дитячі запитання.
15. Ставитися до молодшого школяра як до дорослої людини.
16. Організовувати дозвілля школярів у позаурочний час.

 

    

 

 

p


1
2