Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

Цивільний захист 

Про підсумки роботи Управління освіти з цивільного захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік (наказ УО 14.02.2019  №40)


            

НАКАЗ  № 33 від 14.02.2019                                                                                                           

 

Про підсумки роботи Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської

ради Харківської області з цивільного захисту

 у 2018 році та завдання на 2019 рік

 

 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.11.2016 №1400, розпорядження Харківського міського голови від 17.01.2018 № 36 «Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на 2018 рік», наказу Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 23.01.2018 №19 «Про завдання з цивільного захисту Управління освіти на 2018 рік», наказу закладу від 21.01.2018 № 22 «Про підсумки роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 Харківської міської ради Харківської області з цивільного захисту у 2017 році та завдання на 2018 рік» закладом освіти упродовж 2018 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту (далі – ЦЗ).

Основні завдання підготовки ЦЗ на 2018 рік закладом освіти виконані.  Протягом 2018 року належним чином вирішувались питання підготовки у сфері ЦЗ усіх категорій учасників освітнього процесу.

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників закладу освіти проводилося в групах згідно з Програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458).

Навчально-матеріальна база закладу відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я учасників освітнього процесу у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

27 квітня 2018 року у закладі проведений «День ЦЗ», під час якого відпрацьовувались дії керівного складу та всіх учасників освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій  у мирний час. Підготовка до проведення «Дня ЦЗ» включала також вивчення документів з питань ЦЗ.

Адміністрацією закладу своєчасно надано до Управління освіти Московського району звіт за результатами проведення комплексного об’єктового тренування.

Згідно перспективного графіку проведення заходів із цивільного захисту на 2019 рік заплановано проведення показового «Дня цивільного захисту» 09.04.2019  на базі закладу для директорів закладів освіти Московського району.

З метою закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів з підготовки учнів та педагогічних працівників закладу освіти до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, на виконання розпорядження Харківського міського  голови від 06.02.2019 № 54 «Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на  2019 рік», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.02.2019 № 28 «Про підсумки роботи Департаменту освіти   з  цивільного   захисту  у 2018 році та завдання на  2019 рік», 

 

НАКАЗУЮ:

1.Заплановані на 2018 рік заходи з питань ЦЗ у закладі вважати виконаними.

2. Головними завданнями у підготовці Цивільного захисту на 2019 рік вважати підвищення рівня ефективності функціонування шкільної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

  • підвищенні рівня реалізації організаційно-розпорядчих актів у сфері захисту населення і території закладу освіти від надзвичайних ситуацій;

  • забезпечення готовності органу управління та сил ЦЗ закладу до реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в умовах особливого періоду;

  • проведення ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

  • захист учасників освітнього процесу закладу у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Упродовж 2019 року

4. Ісмаіловій Л.Р., заступнику директора з господарської роботи, забезпечити виконання правил пожежної безпеки та своєчасне усунення недоліків, зазначених в приписах органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Упродовж 2019 року

5. Федоровій Л.М., заступнику директора з навчально-виховної роботи:

5.1. Забезпечити проведення у закладі освіти тренування з евакуації та дій учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.

                                                                                              Двічі на рік

5.2. Надати до Управління освіти звіт про проведення тренування по відпрацюванню дій по інструкції з питань евакуації.

Квітень, жовтень 2019

5.3. Проводити навчання постійного складу працівників закладу освіти згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в обсязі:

- 15 годин – для керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань та педагогічних  кадрів;

- 12 годин – для технічно-обслуговуючого персоналу навчального закладу.    

Упродовж 2019 року

5.4. Відкоригувати план цивільного захисту згідно з розпорядженням Харківського міського  голови від 06.02.2019 № 54 «Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на  2019 рік».

До 28.02.2019

5.5. Розмістити цей наказ на сайті закладу.

До 28.02.2019

6. Слюніній В.О. та Ольховському І.А., вчителям предмета «Захист Вітчизни», проводити підготовку учнів закладу з питань цивільного захисту відповідно до розділу навчальної програми «Захист Вітчизни».

                                                                                                                До 24.05.2019

7. Єригіній Т.С., заступнику директора з виховної роботи:

7.1.  Внести до річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік проведення у позаурочний час з учнями вікторин, олімпіад з безпеки життєдіяльності і цивільного захисту тощо.

                                                                                                             Червень 2019 року

7.2. Навчально-виховну роботу з дітьми шкільного віку з питань охорони життя і здоров’я, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях здійснювати шляхом різного виду діяльності: навчальної, трудової, ігрової, художньої тощо.

До 24.05.2019

8.Навчальний рік у системі ЦЗ розпочати 14 лютого 2019 року.

9. Провести 09 квітня 2019 року показовий «День цивільного захисту». Заходи здійснювати на фоні пожежі.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор ХЗОШ № 56                                                             О.Г.ОЛЬХОВСЬКА

 

  
 

ПЛАКАТИ ЦЗ (скачати)

 

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Цивільний захист

Цивільний захист на сайті Московського РУО