Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

 

"Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого" (Стаття 1734 КУАП)

 

КУАП ст.173-4

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку. {Кодекс доповнено статтею 173-4 згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

 

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу

 


   Правила  поведінки здобувача освіти         


Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII (Лист МОН № 1/11-881 від 29.01.19 року)


 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадок булінгу.


 1. Учасники освітнього процесу подають заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

 2. Керівник закладу освіти або його засновник розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

 3. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

 4. Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування  створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого  та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи. для прийняття рішення  за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

 5. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

 6. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.


Порядок реагування  на доведені  випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

 1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

 2. Виконується рішення та рекомендації комісії  з розгляду  випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили  булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

 4. Керівником закладу освіти або уповноважені ним особи відповідно до Закону здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти.

 5. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні стягнення:

Зразок заяви 

 

 

 

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Наказ МОН № 1646 від 28.12.2019 року

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ

ПОРЯДОК реагування на випадки булінгу (цькування) I. Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти. 2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях: кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу; потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування); спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування); сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності). Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні". 3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є: замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка; неврівноважена поведінка; агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства; різка зміна звичної для дитини поведінки; уповільнене мислення, знижена здатність до навчання; відлюдкуватість, уникнення спілкування; ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися; занижена самооцінка, наявність почуття провини; поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги; демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; схильність до пропуску навчальних занять; відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття; депресивні стани; аутоагресія (самоушкодження); суїцидальні прояви; явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо); намагання приховати травми та обставини їх отримання; скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці; наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту; наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей. 4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти. Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме: умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру; словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи; будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток; будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів; інші правопорушення насильницького характеру. 5. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб'єкти реагування) є: служба освітнього омбудсмена; служби у справах дітей; центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; органи місцевого самоврядування; керівники та інші працівники закладів освіти; засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган; територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України. Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком. 6. Суб'єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані: вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу; за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги; звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України; повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). II. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації. 2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування): невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування); за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги; повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин; повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг; скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. III. Склад комісії, права та обов'язки її членів 1. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти. Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі. 2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п'яти її членів. До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. 3. Головою комісії є керівник закладу освіти. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду. Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов'язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря. У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії. 4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії. 5. Член комісії має право: ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці; подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються; брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; висловлювати окрему думку усно або письмово; вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії. 6. Член комісії зобов'язаний: особисто брати участь у роботі комісії; не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, доручення голови комісії; брати участь у голосуванні. IV. Порядок роботи комісії 1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг. 2. Діяльність комісії здійснюється на принципах: законності; верховенства права; поваги та дотримання прав і свобод людини; неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); відкритості та прозорості; конфіденційності та захисту персональних даних; невідкладного реагування; комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних". 3. До завдань комісії належать: збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви; розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві. У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин; визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів; надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками; надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. 5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу. 6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді. 7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти. 9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право: ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії; ставити питання по суті розгляду; подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються. 10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням. 11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти. V. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти 1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом, спрямованим на: визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення; виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення; визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення. 2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципах: недискримінації за будь-якими ознаками; ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках; партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти; особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини; розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу; гендерної рівності; участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу освіти. 3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є: створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу; визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти; підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування); формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини; заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню). 4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План). Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування). Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти. Заплановані заходи повинні: спрямовуватись на задоволення потреб окремого закладу освіти у створенні безпечного освітнього середовища; мати вимірювані показники ефективності; залучати всіх учасників освітнього процесу. План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року керівник закладу освіти забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін. Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах. 5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо: організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо); організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу; контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу; розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема: розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших; розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки; здатності попереджувати та розв'язувати конфлікти ненасильницьким шляхом; відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов'язків, пов'язаних з участю в суспільному житті; здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб; здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення; здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв'язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо; підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо; створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування). Генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти В. Хіврич ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 28 грудня 2019 року № 1646 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 112/34395 ПОРЯДОК застосування заходів виховного впливу 1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти. 2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках. 3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти застосовуються з метою: відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку; недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування); загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти. 4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти, зокрема: мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу; критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу. Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти на черговому засіданні. 5. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними (науково-педагогічними) працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування). Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком. 6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов'язків практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, зокрема: діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки; розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи; розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу; розробку профілактичних заходів. У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

 


 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЩОДО ТЕМИ АНТИБУЛІНГУ

 

Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти

Кодекс безпечного освітнього середовища

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом.Базові навички медіації» 
Освітня програма гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» 
Освітня програма факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 

Програма «ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ БУЛІНГУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

"Будуємр майбутнє разом" програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді.


№1/11 -881 від 29ю01.2019

   Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" від 18 грудня 2018 р. № 2657   


Тип ресурсу 

Назва/ посилання

Організатор/автор

Адресат 

Тематика 

 

Сайт 

stopbullying.com.ua

UNICEF

учні, вчителі, батьки

Психологічне та фізичне насилля серед дітей шкільного віку, його види і поради батькам, педагогам та дітям як діяти у складних ситуаціях 

 

Посібники/дослідження

Булінг - ми всі можемо допомогти це зупинити

Міністерство освіти Онтаріо 

батьки учнів початкової освіти , базової та профільної середньої освіти

природа булінгу, його види, поради школам щодо "стратегії безпечної школи"

 

Не смійся з мене

Програма "Повага дією"

педагогічні працівники 

посібник для вчителя із формування атмосфери уваги, співчуття і співпраці у класі

 

Не смійся з мене:просвітницько-профілактична програма тренінгових занять

Програма «Повага дією» 

вчителі, психологи, соціальні педагоги

поради практичним психологам та соціальним педагогам щодо профілактики та корекції нетолерантної, агресивної, насильницької поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і співпраці у дитячому колективі

 

Стоп шкільний терор. Як зупинити дитяче насилля 

Український інститут дослідження екстремізму 

вчителі, психологи, соціальні педагоги

особливості булінгу в шкільному віці, профілактика та протистояння булінгу

 

Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення 


Національна академія педагогічних наук України 
Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи 
Національна поліція України 
ГО «Ла Страда–Україна» 
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ)

вчителі, психологи 

методичні рекомендації щодо профілактики суїцидальної поведінки серед дітей

 

Корекційно-розвиткова програмаформування стійкості до стресуу дітей дошкільного віку та школярів«БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР

НаУКМА, 
Український навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи 
 НАПН УКРАЇНИ

вчителі, психологи, соціальні педагоги 

програмапідвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій

 

Розбудома миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект 


Національна академія педагогічних наук України 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи 
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 
Громадська організація «Ла Страда – Україна»

вчителі, практичні психологи 

 практичні 
поради із профілактики та вирішення конфліктів мирним шляхом і запровадження медіації та відновних
практик у навчальному закладі. 

 

Навчіть дитину захищатися

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей»

вихователі, вчителі початкових класів, психологи, батьки

аналіз проблеми сексуального насильства щодо дітей, застосування сучасних інтерактивних методів та підходів як складової частини загального виховного процесу

 

 

Концепція школи, дружньої до дитини

Інститут проблем виховання НАПН України

учні, вчителі, батьки

формування освітнього середовища, зважаючи на інноваційні вимоги до його розвитку, запити особистості та потреби суспільства, держави, а також шляхи і засоби створення Школи, дружньої до дитини, у теоретико-методологічній, технологічній та організаційній площинах

 

 

Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу

Інститут проблем виховання НАПН України

вчителі

теоретико-методологічні засади ство- 
рення превентивного виховного середовища закладу загальної середньої освіти 

 

 

Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища

Інститут проблем виховання НАПН України

вчителі

теоретичні та методичні основи міжсек- 
торальної взаємодії в освіті 

 

 

Управління гнівом

Проект «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

вчителі, психологи, соціальні педагоги 

поради практичним психологам та соціальним педагогам щодо роботи з підлітками групи ризику, в яких спостерігається схильність до розвитку 
проблемної поведінки 

 

 

Будуємо майбутнє разом: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді

UNICEF, 
Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

вчителі, психологи, соціальні працівники

програма спрямована на 
формування 
належного рівня усвідомленості підлітками, молодими людьми власної 
ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінн 
остей іншої людини, почуття 
відповідальності за власне життя 

 

 

Програма тренінгових занять «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі»

Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д.

діти, батьки та педагоги

Попередження насильства щодо дітей в школі

 

 

Програма тренінгових занять «СТОП-Булінг»

Укладачі: Кацалап В.В., Савкова І.О.

Для учнів 5-11 класів 

орієнтована на профілактику та корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі

 

 

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу «Нове покоління»

Укладач: Гончарова-Чагор А.О.

Для учнів 5-11 класів

орієнтована на профілактику та корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі

 

 

КІБЕР-БУЛІНГ АБО АГРЕСІЯ В ІНТЕРНЕТІ: СПОСОБИ РОЗПІЗНАННЯ І ЗАХИСТ ДИТИНИ

Найдьонова Л.А. 

Методисти, вчителі, психологи, соціальні педагоги

Методичні рекомендації

 

 

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України»

вчителі, психологи, соціальні педагоги 

методичні рекомендації щодо попередження насильства над дітьми

 

Статті/корисні посилання

Булінг у школі: в небезпеці педагог

Ольга Кляпець, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук

вчителі, батьки

шкільне насилля у ставленні учнів до педагогів

 

Булінг у школі: чому діти цькують дітей і що з цим робити

Олена Ратінська, дитячий психолог, гештальт-терапевт, голова відділення дитячої психології Київського Гештальт Університету

вчителі, батьки

насильство серед дітей у школі 

 

Цькування вчителів в українських школах

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

вчителі

шкільне насилля у ставленні учнів до педагогів

 

Проблема булінгу очима підлітка

Спецпроект "Безпечна школа"

учні

насильство серед дітей у школі , його причина і поради підліткам

 

Як виявити жертву цькування у школі. Алгоритм для батьків

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму,  спецпроект "Безпечна школа"

батьки

причини насильства серед дітей у школі 

 

Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію

Микола Кулеба, Уповноважений президента з прав дитини,  спецпроект "Безпечна школа"

батьки 

насильство серед дітей у школі та проблеми в поведінці батьків, які впливають на породження дитячої жорстокості та агресії

 

Безпечна школа. Маски булінгу

Юлія Ларіна, дитячий психолог, спецпроект "Безпечна школа"

вчителі, батьки 

причини булінгу і поради батькам, як допомогти дитині

 

Коли вашу дитину цькують

Ольга Адажій, дитячий психолог Федерації Крав-мага Україна,  спецпроект "Безпечна школа"

батьки

основні види шкільного булінгу та як йому протидіяти

 


Булінг, або шкільне цькування: налякати поліцією не вдасться, що ж робити?

Ольга Комарова, Радіо Свобода

вчителі, батьки

булінг у школі та протидія йому

 

Шкільне цькування, або булінг: вступ до теми

Марія Кириленко, Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення 

вчителі, батьки 

причини виникнення насильства серед дітей у школі

 

Як подолати булінг, на думку молоді

Проект U-report від UNICEF

діти, учні

думка молоді щодо того, як подолати насилля у школах 

 

Методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів щодо профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської та студентської молоді

Листа КЗ «КОІППО" 

педагоги, учні

щодо профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської та студентської молоді

 

1 спосіб покінчити з булінгом і знущанням в школах!

Гленнон Дойл

вчителі

поради як успішно боротися з цькуванням серед школярів

 

Булінг (цькування) у школах: як допомогти потерпілому, агресору та запобігти булінгу

 Varta1

вчителі, школярі

поради як успішно боротися з цькуванням серед школярів

 

Профілактика та подолання булінгу у закладах освіти

Емілія Воронцова, практичний психолог, науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

вчителі, психологи, соціальні педагоги 

причини виникнення булінгу, вплив цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому, практичні методи виявлення постраждалих та булерів, методами профілактики і втручання

 

Соціальні проекти 

Проект  "Стоп шкільний терор" ("Безпечна школа")

Український інститут дослідження екстремізму, Управління ювенальної превенції Національної поліції, Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини 

вчителі, батьки, учні 

 матеріали, дослідження про  булінг в школах, поради закладів загальної середньої освіти,  вчителям, батькам та учням 

 

Проект "Не смійся з мене"
Антибулінгова програма
Operation Respect Ukraine

Програма  "Повага Дією” (Operation Respect) 

вчителі,психологи, соціальні педагоги 

освітній ресурс, який допоможе у створенні безпечного та шанобливого середовища, в якому розвиток  дитини може проходити без знущань, цькувань та насилля

 

 

 

Проект "Маю право бути собою"

Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції разом із Українським інститутом дослідження екстремізму

учні

Про проект ювенальної поліції  із протидії та попередження фізичного та морального насилля у школі

 

Кампанія "Викресли буллінг"

UNICEF, агентство Smartica/Skykillers 

учні, батьки, вчителі

булінг і шляхи формування безпечного середовища (в рамках проекту для інформування дітей та батьків про булінг було створено сайт stopbullying.com.ua)

 

Тренінги/семінари (інші заходи)

онлайн-курс "Недискримінаційний підхід у навчанні"

ГО "Студена"

вчителі початкової школи 

протидія булінгу в початковій школі  

 

Тренінг/прес-конференція "Стоп булінг" 

Благодійний фонд «Kiddo» спільно з психологом Вікторією Любаревич-Тороховою 

учні, батьки, вчителі

насилля серед учнів у школі і шляхи вирішення ситуації 

 

Зустріч Ніка Вуйчича з українськими школярами та вчителями "Безпечна школа"

за підтримки Міністерства освіти і науки України, КМДА, телеканалу 1+1 та "Надія"

учні, вчителі, психологи, соціальні педагоги, батьки

 булінг у школах та протидія йому 

 

Відео матеріали

Зупиніть булінг!

UNICEF

батьки 

підготовка дитини до школи

 

Як зупинити булінг: поради для батьків

UNICEF

батьки

поради для батьків

 

Як захистити дитину від булінгу

Проект  «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

батьки 

булінг, прояви та протидія йому

 

Як ефективно боротися із булінгом у школі

Проект  «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

батьки 

булінг у школі, причини та протидія йому

 

Медіація - крок до примирення 

проект посольства Векої Британії в Україні

школа 

як вирішувати конфлікти з допомогою меціації 

 

Інші корисні матеріали

Досвід Швеції у протидії булінгу

Уповноважений з питань учнів та студентів Швеції

учні, батьки 

захист прав учнів, які піддаються булінгу

 

 

Джерело