Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

Нова українська школа

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Докладніше 
Календар реформи


БІБЛІОТЕКА РЕФОРМИ


Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”. “Державний стандарт початкової освіти

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

         Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі

         Указ Президента України № 195/2020 від 25.05.20 року

 

Наукова, науково-методична інформація

Концепція “Нова українська школа”

Концепція розвитку педагогічної освіти

Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”

Державний стандарт початкової загальної освіти

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти” 

Державний стандарт початкової освіти (Варіант поданий для затв. Каб.Мін.)

Сторінка обговорення проекту стандарту

Навчальні програми

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи

Оновлені програми для початкової школи, поради вчителям, додаткові навчальні матеріали

Типова освітня програма початкової освіти Цикл І (1–2 класи)

Проект Типової навчальної програми початкової школи -1 (НУШ-1)

Проект Типової навчальної програми початкової школи -2 НУШ-2

Джерело


Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя»

Докладніше

У Пораднику подано матеріал про Державний стандарт загальної початкової освіти, розкрито його концептуальні засади, охарактеризовано чинники забезпечення якості навчального процесу, прокоментовано структурні компоненти формули успіху Нової школи. Посібник містить практичні завдання для вчителів, які допоможуть їм підготувати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів. Методичні настанови, алгоритми занять, інших видів діяльності конкретизовано зразками, які подано в Додатках: форма самооцінки вчителя, форма спостереження за навчальним середовищем, форма спостереження за розвитком дитини.

Навчально-методичне забезпечення до підручника “Я досліджую світ”

 


  • Примірний перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи (затверджено наказом МОН від 13.02.2018 №137);

  • Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи (затверджено наказом МОН від 23.03.2018 № 283).


Рекомендації щодо роботи з першокласниками НУШ  


Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання

навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі

(Наказ МОН № 924 від 20.08.2018 року)


Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду

для учнів першого класу у Новій українській школі

(Наказ МОН № 923 від 20.08.2018 року)


Електронні підручники для 1-го класу НУШ     


Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи

Наказ МОН № 1362 від 07.12.2018 року


Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу

 

(Наказ МОН № 1154 від 27.08.2019 року)

 

Посібник “Внутрішня система забезпечення якості освіти: Абетка для директора”.


Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1362

 

Наказ МОН № 21 від 09.01.2020 року