Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
СМИТ
 
 

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Результати моніторингу якості освіти (ДПА, ЗНО (аналітика)

 

 

Організація ДПА у 2019 році здійснена у відповідності до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979. 

Для проведення державної підсумкової атестації були створені державні атестаційні комісії згідно з розділом ІІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації.

Для випускників 11-А класу проведено державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з предметів інваріантної складової робочого навчального плану:

 • українська мова;
 • історія України або математика (за вибором учнів);
 • третій предмет за вибором учнів.

Для випускників 9-х класів основної школи проведено державну підсумкову атестацію з предметів інваріантної складової робочого навчального плану: 

 • українська мова (диктант);
 • математика (алгебра та геометрія);
 • іноземна мова (англійська) (за рішенням педагогічної ради з урахуванням побажань учнів).

Завдання для проведення атестації укладали вчителі відповідного фаху з урахуванням вимог листа Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 № 1/9-41 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов 2018/2019 навчальному році» та наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», затверджені директором закладу. Завдання для проведення ДПА відповідали державним вимогам до рівня освітньої підготовці учнів.

Порушень під час проведення ДПА не зафіксовано. Протоколи оформлені згідно вимог нормативних документів, своєчасно.

Нормативні аспекти організації ДПА розглянуто на батьківських зборах у квітні, педраді, нарадах при директорі, у співбесідах з учнями, на засіданнях ШМО.

ДПА складали 92 учня: 62 – учня 9-х класів, 30 – учнів 11-А класу. Звільнені від ДПА за станом здоров’я: 1 учень 11-А класу Полтавець А., який навчався за індивідуальною формою та 1 учениця 9-Б класу Богдан О. Питання звільнення від ДПА було розглянуто на засіданні педагогічної ради (від 24.04.2019 № 11) та закріплено наказом по закладу (від 24.04.2019 № 77).

Всі учні 9-х класів успішно склали іспити.

Якість знань учнів 9-х класів з української мови склала 59 % (у минулому році 67 %) (вчителі Бабченко І.І., Антюшина С.М.), з математики – 65,6 % (у минулому році 63 %) (вчитель Шевелькова Л.Т.), з іноземної мови (англійська) – 83,6 % (у минулому році 76 %) (вчителі Радівілова О.О., Завгородня М.С., Черкашина І.В.).

Результати ДПА у 9-х класах у 2018/2019 навчальному році

Навчальний предмет

Кількість учнів 9 класів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

П

С

Д

В

Якість знань (ДПА)

Якість знань (річна)

1

Українська мова

62

61

0

25

23

13

59 %

71 %

2

Математика

62

61

0

21

28

12

65,6%

66 %

3

Іноземна мова (англійська)

62

61

0

10

35

16

83,6%

83,9  %

 

Результати ДПА у порівнянні з річними балами 9-А класу

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів

Складали

ДПА

Середній

бал ДПА

Середній бал «річна»

Середній бал свідоцтва

Середній бал свідоцтва (по школі)

Якість знань (ДПА)

Якість знань (річна)

1

Українська мова

32

32

7,8

8,4

8,85

8,56

68,7%

89,5 %

2

Математика

32

32

7,8

7,6

71,9%

75 %

3

Іноземна мова (англійська)

32

32

8,7

8,6

84%

84 %

 

Результати ДПА у порівнянні з річними балами 9-Б класу

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів

Склада-ли

ДПА

Середній

бал ДПА

Середній бал «річна»

Середній бал свідоцтва

Середній бал свідоцтва (по школі)

Якість знань (ДПА)

Якість знань (річна)

1

Українська мова

30

29

6,6

6,8

8,26

8,56

48 %

50 %

2

Математика

30

29

7,1

7,3

58,6%

55,2 %

3

Іноземна мова (англійська)

30

29

8,2

8,3

82,7%

82,7 %

Підсумки ДПА за останні три роки

Навчальний рік

Українська мова

Математика

Англійська мова

Середній бал ДПА

Середній бал свідоцтва

2016/2017

7,76

7,0

8,4

7,72

8,52

2017/2018

7,6

7,3

8,0

7,63

8,1

2018/2019

7,2

7,45

8,45

7,7

8,56

 


 

Моніторингові дослідження підсумків ДПА

учнів 9-х класів за останні три роки

 

 

 

Моніторингові дослідження підсумків ДПА показали, що учні в основному підтвердили річні бали, якість знань за навчальний рік відповідає якості складання ДПА по предметам. Низького рівня знань немає жоден учень 9-х класів. Кращі результати за підсумками ДПА отримали учні 9-А класу (класний керівник Маренич В.О.), але на 20 % знижені показники якості знань з української мови у порівнянні з річними балами (вчитель Антюшина С.М.). У порівнянні з минулими роками знижений середній бал ДПА з української мови на 0,4 (вчителі Антюшина С.М. та Бабченко І.І.); покращені результати з математики на 0,1 (вчитель Шевелькова Л.Т.) та з англійської мови на 0,45 (вчителі Радівілова О.О., Черкашина І.В., Завгородня М.С.). Середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти підвищений на 0,46 і складає 8,56.

Учні 11-А класу складали ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 21 травня по 11 червня 2019 року з української мови, математики, історії України,  іноземної мови (англійської), біології, географії.

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 № 359/26804, тестові бали за ЗНО переведені в оцінки за шкалою 1-12 балів. Оцінки за ДПА внесені до класного журналу, до додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти  та до книги обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Результати ДПА(ЗНО) у 11-А класі у 2018/2019 навчальному році

Навчальний предмет

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

П

С

Д

В

Якість знань (ДПА)

Якість знань (річна)

Розбіжність у показниках

1

Українська мова

29

0

15

10

4

48,3 %

58,6 %

-9,7 %

2

Математика

14

1

6

5

2

50 %

64,3 %

-14,3 %

3

Історія України

19

0

3

13

3

84,2 %

100 %

-15,8 %

4

Географія

3

0

1

2

0

66,6 %

100 %

-33,4 %

5

Біологія

3

0

1

1

1

66,6 %

66,6 %

0

6

Англійська мова

19

2

5

10

2

 63%

52,6 %

+10,4 %

Дослідження показали, що знижена якість знань при складанні ДПА(ЗНО) з математики на 14 % (вчитель Карпутова Н.А.), географії на 33 %,  історії України на 16 % (вчитель Середа О.Б.), української мови на 10 % (вчителі Кочерга Т.В. та Бабченко І.І.), підвищена якість знань з англійської мови (вчителі Радівілова О.О. та Черкашина І.В.), якість знань залишилась без змін з біології (вчитель Маренич В.О.).

Моніторингові дослідження підсумків ДПА(ЗНО) учнів 11-А класу визначили динаміку збільшення показників у порівнянні з минулим навчальним роком з математики на 12 %, з історії України на 13 %; стабільними залишаються результати з біології; знижені показники на 20 % з англійської мови.

На низькому рівні склали ДПА: Барабаш В. з математики; Богатирьов О. та Гапоненко В. з іноземної мови (англійської). За підсумками річного оцінювання не було учнів, які б мали низький рівень знань.

Розбіжність у отриманих балах з ДПА та річними

Предмет

Українська мова

Математика

Історія України

Англійська мова

Біологія

Географія

Складали ДПА

29

14

19

19

3

3

Підтвердили бали

10

6

10

8

0

1

Підтвердили бали (у %)

34,4 %

42,8 %

52,6 %

42 %

0 %

33,3 %

Підвищили бали

6

0

3

6

1

0

Знизили бали

13

8

6

5

2

2

Не підтвердили бали (у %)

65,6 %

51,2 %

47,4 %

58 %

100 %

66,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані, наведені у таблиці, свідчать про те що вчителі у роботі не в повній мері дотримуються методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, що призвело до розбіжності у отриманих балах за ДПА(ЗНО) та річних балах.

Середній бал свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти знижено на 0,5 у порівнянні з минулим роком і складає 8,41.

Недоліки:

1. В наявності класи, у яких кількість учнів перевищує граничну.

2. Знижена якість знань учнів з української мови за підсумками ДПА у порівнянні з річними балами.

3. Три учня отримали бали низького рівня за підсумками ДПА у формі ЗНО (з англійської мови та математики).

4. Знижений у порівнянні з минулим роком середній бал свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

 

Завдання на 2019/2020 навчальний рік:

1. Здійснювати заходи щодо зміцнення мережі класів та їх наповнюваності у відповідності до середніх показників по району, не допускати перевищення граничної наповнюваності класів.

2. Зосередити увагу вчителів на використання можливостей інноваційних підходів до викладання; посилення уваги до організації роботи з обдарованими учнями та тими, хто має низький рівень навчальних досягнень; на організацію та проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

 


 

 

 

ЗНО-2018

На виконання листа Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 04.12.2018 № 4313/01-36/18 «Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей ЗНО -2019», на підставі листів Департаменту освіти Харківської міської ради від 03.12.2018 №4946/02-20/18 та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 30.11.2018 № 10/01-25/410 «Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей ЗНО 2019 року»  у закладі організоване:

 • з 05.12.2018 до 18.01.2019 для випускників 11-А класу проведення уроків щодо порядку та особливостей зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році з використанням методичних рекомендацій Харківського РЦОЯО;
 • офрмлений інформаційний куточок «ЗНО-2019» з використанням уніфікованих матеріалів, розроблених Харківським РЦОЯО;
 • інформаційно-роз’яснювальні бесіди з учнями 11-А класу щодо особливостей ЗНО-2019 заступником директора з навчально-виховної роботи Федоровою Л.М.;
 • інформаційно-роз’яснювальну роботу з педагогами закладу щодо особливостей ЗНО-2019 на нарадах при директорові;
 • інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо особливостей ЗНО-2019 на батьківських зборах;
 • розміщено інформацію щодо особливостей ЗНО-2019 на сайті закладу.

Постійно оновлювались матеріали інформаційного стенду «Готуємося до ЗНО» та відповідна сторінка на сайті закладу.

26 учнів закладу брали участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, що склало  86,7 % від загальної кількості випускників (у минулому році 70 %).  

Порушень під час проведення ЗНО з боку учнів закладу не зафіксовано.

З метою визначення рівня підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання проведено аналіз результатів ЗНО-2018 випускників закладу освіти за даними досліджень Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради.

У таблиці наведені дані про вибір предметів ЗНО випускниками закладу.

Укр. мова

Матем.

Історія України

Іноземна мова (англ.)

Фізика

Хімія

Біологія

Географія

30

9

25

7

3

8

17

10

По закладу освіти найбільша кількість випускників проходила ЗНО з історії України (83,3 %), найменша – з фізики (10 %).

По Московському району найбільша кількість випускників проходила ЗНО з історії України (66,5 %), найменша – з французької мови (0,1 %).  

Підсумки ЗНО з української мови і літератури

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

30

1

4

2

5

12

6

 

 

За підсумками ЗНО-2018 з української мови і літератури по закладу 3,33 % випускників не подолали поріг«склав/не склав», по Харкову таких учнів 3%, середній показник по Україні - 8,3 %.

На підставі результатів учасників ЗНО, які набрали 160 і вище балів, визначені рейтингові місця закладів загальної середньої освіти району. Наша школа посіла у рейтингу 3 місце.

У ЗНО з математики брали участь 9 випускників.

За результатами ЗНО-2018 з математики 2 випускники закладів освіти району (по одному учню ХЛ №141 та ХЗОШ №56 (Гопцій Антон)) отримали максимальну кількість – 200 балів.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

9

1

2

2

0

1

3

 

 

Не подолав «поріг» один учень, що складає 11,11 %. По Харкову середній показник – 7,7 %, по Україні – 15,1 %.

Учнів які набрали 160 і вище балів за виконання тестових завдань з математики по закладу чотири, що складає 44,44 %. На підставі результатів учасників ЗНО, які набрали 160 і вище балів, визначено рейтингове  місце закладу - 4.

У ЗНО з історії України брали участь 25 випускників.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

25

1

5

7

7

4

1

 

 

Не подолав «поріг» один учень школи, що складає 4 %. По Харкову середній показник – 8,8 %, по Україні – 14,4 %.

На підставі узагальнених результатів кількості учнів, які набрали 160 і вище балів за виконання тестових завдань з історії України заклад не увійшов до п’ятірки кращих закладів району і отримав за рейтингом  8 місце.

У ЗНО з англійської мови брали участь 7 випускників.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

7

0

1

1

1

2

2

 

 

Учнів, які не подолали «поріг» з англійської мови у закладі немає. 6,7 % випускників м. Харкова не подолали «поріг» (середній показник по Україні – 10,3 %).

На підставі узагальнених результатів частки учасників ЗНО, які набрали 160 і вище балів за виконання тестових завдань з англійської мови заклад за рейтинговими показниками має 1 місце. У ЗНО з фізики брали участь 3 учня.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

3

1

1

0

0

0

1

 

 

Не подолав «поріг» один учень, що складає 33,33 % (по Харкову середній показник – 13,4%). За рейтинговими показниками заклад має 4 місце.

У ЗНО з хімії брали участь 8 випускників.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

8

0

3

0

1

3

1

 

 

Учнів, які не подолали «поріг» з хімії у закладі немає.  За рейтинговими показниками заклад має 5 місце.

У ЗНО з біології брали участь 17 випускників.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

17

1

1

2

6

4

3

 

 

Найменший відсоток учнів, які не подолали «поріг» по району у ХЗОШ № 56 (5,88 %).

На підставі узагальнених результатів частки учасників ЗНО, які набрали 160 і вище балів за виконання тестових завдань з біології, заклад має 9 місце.

У ЗНО з географії брали участь 10 випускників.

Всього складали ЗНО

Не подолали поріг «склав/не склав»

Отримали

100-120

Отримали

120-140

Отримали

140-160

Отримали

160-180

Отримали

180-200.

10

0

1

2

4

3

0

 

 

Учнів, які не подолали «поріг» з географії у закладі немає. 6,7 % учнів закладів освіти району не подолали поріг «склав/не склав».

На підставі узагальнених результатів за виконання тестових завдань з біології  рейтингове місце закладу – 7.

Недоліки:

1. На низькому рівні склали ЗНО(ДПА) три учня закладу.

2 .Має місце розбіжність у отриманих учнями 11-А класу балах за ЗНО та річних з усіх предметів.

Завдання на 2019/2020 н.р.

1. Здійснити аналіз якості виконання завдань ЗНО-2019 з навчальних предметів, з яких учні не подолали поріг «СКЛАВ/НЕ СКЛАВ», на методичних об’єднаннях вчителів-предметників визначити шляхи щодо подолання проблем з підготовки учнів до ЗНО-2020.

2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року серед випускників старшої школи, розміщувати оперативну інформацію для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків на офіційному сайті закладу.

3. Організувати проведення з учнями відповідної роботи з використанням ресурсів zno-kharkiv.org.ua, розділ «Методичний порадник»; besmart.eduget.com (проект «Будь розумним/Be Smart»), zno.osvita.ua; lvtest.org.ua, розділ «Тренувальне онлайнове тестування») в позакласний час з метою тренінгу.