Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
SP
 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Результати моніторингу якості освіти (ДПА, ЗНО (аналітика)

 

 

Організація ДПА у 2017 році здійснена у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами), Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

Для випускників 11-А класу проведено державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з предметів інваріантної складової робочого навчального плану:

- українська мова;

- історія України або математика (за вибором учнів);

- третій предмет за вибором учнів.

Для випускників 9-х класів основної школи проведено державну підсумкову атестацію з предметів інваріантної складової робочого навчального плану:

- українська мова (диктант);

- математика (алгебра та геометрія);

- іноземна мова (англійська).

Завдання для проведення атестації укладали вчителі відповідного фаху, погоджені на ШМО. Завдання для проведення ДПА відповідали державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовці учнів.

Порушень при проведенні ДПА не зафіксовано. Протоколи оформлені згідно нормативних документів, своєчасно.

Питання організації ДПА розглянуто на батьківських зборах у квітні, педрадах, нарадах при директорі, у співбесідах з учнями, на засіданнях ШМО.

ДПА складали 90 учнів: 59 – учнів 9-х класів, 31 – учень 11-А класу. Звільнена від ДПА за станом здоров’я одна учениця 11-А класу Діасамідзе Д. Питання звільнення від ДПА розглянуто на засіданні педагогічної ради (від 12.04.2017 № 3).

Бали за атестацію виставлені в класних журналах у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна», у особові справи учнів, у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховувались при визначенні середнього балу. Учениці, яка звільнена від проходження ДПА зроблений запис «звільнена».

Всі учні 9-х класів успішно склали іспити.

Якість знань учнів 9-х класів з української мови склала 81 % (у минулому році 79 %) (вчителі Кочерга Т.В., Антюшина С.М.), з математики – 53 % (у минулому році 64 %) (вчителі Карпутова Н.А., Ольховська О.Г.), з іноземної мови (англійська) - 84 % (у минулому році 77 %) (вчителі Радівілова О.О., Черкашина І.В., Бутова Я.Є.).

Були проведені моніторингові дослідження підсумків ДПА. Вони показали що середній бал свідоцтва складає 8,52 балів (у минулому році - 8,37). Середній бал з предметів, з яких складали учні ДПА: українська мова – 7,76 (у минулому 7,56), математика – 7,0 (у минулому 7,2), іноземна мова (англійська) – 8,4 (у минулому 7,8). 

 

Моніторингові дослідження підсумків ДПА

учнів 9-х класів за останні три роки

 

 

Учні 11-А класу складали ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 23 травня по 16 червня 2017 року з української мови, математики, історії України, іноземної мови (англійської), біології, географії, фізики, хімії.

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України від 16.03.2015 № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03. 2015 № 359/26804, тестові бали за ЗНО переведені в оцінки за шкалою 1-12 балів. Оцінки за ДПА внесені до класного журналу, до додатків до атестата та до книги обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту.

Якість знань учнів 11-А класу з української мови - 66,7 % (у минулому році 61,3 %) (вчителі Бабченко І.І. та Антюшина С.М.); з математики – 37,5 % (вчитель Гиль Л.М.) (у минулому році    44 %), з історії України - 42 % (у минулому році 27 %) (вчитель Середа О.Б.), з іноземної мови (англійська) – 20 % (у минулому році 96 %) (вчителі Радівілова О.О. та Черкашина І.В.); з біології – 90 % (вчитель Маренич В.О.); з географії – 0 % (вчитель Бражнікова В.Р.); з фізики – 67 % (вчитель Федорова Л.М.); з хімії – 100 % (вчитель Маренич В.О.).

Моніторингові дослідження підсумків ДПА учнів 11-А класу визначили динаміку зменшення середнього балу, отриманого при складанні ДПА з українська мови з 7,4 до 7,1; збільшення середнього балу з математики з 6,4 до 6,7, з історія України з 6,1 до 6,5. З іноземної мови підтвердив річні бали один учень (Совенко Д.), останні 9 учнів знизили річні бали. В основному учні підтвердили річні бали з біології, хімії. Середній бал атестату про повну загальну середню освіту зменшений на 0,83 у порівнянні з минулим роком і складає 8,1. Отримали бали низького рівня учні: Нгуєн Д. з української мови – 2 бали; Губарєв А. та Молчанов А. з англійської мови – 3 бали. За підсумками річного оцінювання не було учнів, які б мали низький рівень знань.

З метою уникнення розбіжностей балів за ЗНО та річних балів у наступному навчальному році вчителям слід звернути увагу на якісну підготовку учнів до складання ЗНО, ДПА, підвищення рівня системності в роботі.

 

Дані про підсумки проведення ДПА приведені в таблиці порівняно

з минулими роками (у процентному відношенні)

 

9 класи

Укр. мова

Математика

Англ. мова

Географія

Біологія

С

Д

В

С

Д

В

С

Д

В

С

Д

В

С

Д

В

2014/2015

24

61

15

39

54

7

-

-

-

20

72

8

-

-

-

2015/2016

21

64

15

36

46

18

23

49

28

-

-

-

-

-

-

2016/2017

19

69

12

47

41

12

15

55

30

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас

Укр. мова

Історія України

Математика

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

2014/2015

-

65

24

11

-

3

66

31

-

21

51

28

2015/2016

3,3

35,5

45

16,2

-

73

20

7

12

44

37

7

2016/2017

3,3

30

53

13,7

-

58

42

-

-

62,5

25

12,5

 

Випускникам 2016 року видано: свідоцтв про базову загальну середню освіту – 59 (з них з відзнакою – 3) (у минулому році – 6), атестатів про повну загальну середню освіту – 31 (з них нагороджені золотою медаллю – 1 учня (у минулому році – 2). Середній бал свідоцтв про базову загальну середню освіту складає – 8,52 (у минулому році – 8,37); атестата про повну загальну середню освіту – 8,1 (у минулому році – 8,93). Під час оформлення документів про освіту помилок не виявлено.

Державну підсумкову атестацію в початковій школі складали 97 учнів. Графік розкладу проведення ДПА у 4-х класах та склад державної атестаційної комісії були своєчасно затверджені директором наказом по школі від 28.04.2017 № 127 «Про створення державних атестаційних комісій за освітній рівень початкової загальної середньої освіти та затвердження розкладу державної підсумкової атестації учнів 4-х класів». Завдання для проведення атестації були розроблені, розглянуті на засіданні методичного об’єднанням вчителів початкових класів (протокол засідання від № 28.04.2017 № 3) та затверджені директором ХЗОШ № 56.

 

Результати ДПА у 4-х класах за 2016/2017навчальний рік

 

 

Навчальний предмет

Кількість учнів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

97

97

0

17

45

35

2

Літературне читання

97

97

0

2

31

64

3

Математика

97

97

0

13

44

40

 

 

 

Якість знань учнів 4-х класів за підсумками державної підсумкової атестації становить з української мови 83 % (у минулому році – 78 %), з літературного читання – 98 % (у минулому році – 100 %), з математики – 87 % (у минулому році – 77%). Середній бал з української мови – 8,53 (у минулому році – 8,72), з літературного читання – 9,96 (у минулому році – 9,64), з математики – 8,76 (у минулому році – 9,07).

 

Порівняльний аналіз підсумків державної атестації у 4-х класах

(за 2015/2016 навчальний рік та 2016/2017 навчальний рік)

 

 

 

ЗНО

 

З метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-А класу вчителі закладу були ознайомлені з організаційними аспектами проведення ЗНО-2017 (накази Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.08.2016 за № 1114/29244, від 21.09.2016 № 1133 «Про підготовку та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти», від 31.08.2016      № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти» та іншими чинними документами на нарадах при директорі (протокол від 18.01.2017 № 1, від 15.02.2017 № 2). 

Учні були ознайомлені з умовами та порядком реєстрації на пробне незалежне оцінювання класним керівником Гиль Л.М. та заступником директора з навчально-виховної роботи Федоровою Л.М. Вчителем інформатики Норматовим В.У. проведено 5 уроків з використанням методичних рекомендацій, розроблених ХРЦОЯО, протягом листопада-грудня 2016 року; розповсюджені поліграфічні матеріали Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти з інформацією про порядок реєстрації на пробне незалежне оцінювання, методичні поради фахівців ХРЦОЯО «Як готуватися до ЗНО-2017».

Постійно оновлювались матеріали інформаційного стенду «Готуємося до ЗНО» та відповідна сторінка на сайті школи.

У грудні та квітні проведені батьківські збори, на яких батьки були проінформовані про терміни та порядок реєстрації на пробне ЗНО, про умови, організаційні аспекти проведення ЗНО-2017.

19 учнів школи брали участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, що складає 61 % від загальної кількості випускників (у минулому році 55 %). 2 учні пільгових категорій брали участь у безкоштовному пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (у минулому році – 3 учні).

Всі випускники своєчасно прибули до пунктів тестування, виконали роботу. Порушень під час проведення ЗНО з боку учнів школи не зафіксовано.

З метою визначення рівня підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання проведено аналіз результатів ЗНО-2016 випускників школи за даними досліджень Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради.

Рейтинг закладу в районі з української мови і літератури (місце закладу за відсотком учасників ЗНО за шкалою 160-200 балів) – 19.

 

За підсумками  результати річного оцінювання підтверджені підсумками ЗНО у 2 учнів (13 %); збільшена кількість балів - таких учнів немає; знижена кількість балів у 13 учнів (87 %); знижений рівень навчальних досягнень з достатнього до середнього у 12 учнів (80 %).

За рейтингом якості виконання завдань ЗНО з англійської мови у районі школа отримала 17 місце, по місту – 79; з фізики та хімії у районі школа отримала 1місце.