Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 


Розклад уроків

 

 

       Розклад    1-4  класи

     Розклад   5-11 класи

 

 

 

 

 

 

 

         Клас

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1-А

1.        

Українська мова

Природознавство

Українська мова

Природознавство

Російська мова. Навчання грамоти

 

2.        

Фізична культура

Математика

Математика

Фізична культура

Російська мова. Навчання грамоти

 

3.        

Математика

Українська мова

Фізична культура

Основи здоров’я

Математика

 

4.        

Російська мова. Навчання грамоти

Іноземна мова (англійська)

Російська мова. Навчання грамоти

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

 

5.        

Російська мова. Навчання грамоти

Трудове навчання

Російська мова. Навчання грамоти

 

 

1-Б

1.        

Російська мова. Навчання грамоти

Природознавство

Російська мова. Навчання грамоти

Фізична культура

Російська мова. Навчання грамоти

 

2.        

Російська мова. Навчання грамоти

Іноземна мова (англійська)

Російська мова. Навчання грамоти

Основи здоров’я

Російська мова. Навчання грамоти

 

3.        

Математика

Математика

Математика

Природознавство

Математика

 

4.        

Українська мова

Українська мова

Українська мова

Образотворче мистецтво

Фізична культура

 

5.        

Фізична культура

Трудове навчання

Музичне мистецтво

 

 

1-В

1.        

Російська мова. Навчання грамоти

Російська мова. Навчання грамоти

Російська мова. Навчання грамоти

Природознавство

Українська мова

 

2.        

Російська мова. Навчання грамоти

Російська мова. Навчання грамоти

Російська мова. Навчання грамоти

Основи здоров’я

Математика

 

3.        

Математика

Математика

Математика

Музичне мистецтво

Природознавство

 

4.        

Фізична культура

Українська мова

Іноземна мова (англійська)

Фізична культура

Образотворче мистецтво

 

5.        

Українська мова

Фізична культура

Трудове навчання

 

 

2-А

1.        

Літературне читання (російське)

Українська мова

Фізична культура

Природознавство

Літературне читання (російське)

 

2.        

Російська мова

Математика

Літературне читання (російське)

Українська мова

Іноземна мова (англійська)

 

3.        

Математика

Іноземна мова (англійська)

Математика

Літературне читання (російське)

Математика

Музичне мистецтво

 

4.        

Інформатика

Фізична культура

Російська мова

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Російська мова

Образотворче мистецтво

 

5.        

Основи здоров’я

Природознавство

Українська мова

Фізична культура

Трудове навчання

2-Б

1.        

Іноземна мова (англійська)

Природознавство

Літературне читання (російське)

Основи здоров’я

Літературне читання (російське)

 

2.        

Математика

Математика

Фізична культура

Природознавство

Фізична культура

 

3.        

Російська мова

Фізична культура

  Математика

Українська мова

Математика

 

4.        

Літературне читання (російське)

Українська мова

Російська мова

Літературне читання (російське)

Російська мова

Музичне мистецтво

 

5.        

Інформатика

Трудове навчання

Українська мова

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Іноземна мова (англійська)

Образотворче мистецтво

2-В

1.        

Природознавство

Іноземна мова (англійська)

Літературне читання (російське)

Іноземна мова (англійська)

Літературне читання (російське)

 

2.        

Математика

Фізична культура

Математика

Фізична культура

Російська мова

 

3.        

Українська мова

Математика

Фізична культура

Інформатика

Математика

 

4.        

Російська мова

Українська мова

Російська мова

Літературне читання (російське)

Українська мова

Музичне мистецтво

 

5.        

Літературне читання (російське)

Основи здоров’я

Природознавство

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

2-Г

1.        

Літературне читання (російське)

Природознавство

Літературне читання (російське)

Природознавство

Фізична культура

 

2.        

Математика

Російська мова

Математика

Основи здоров’я

Математика

 

3.        

Фізична культура

Математика

Російська мова

Іноземна мова (англійська)

Інформатика

 

4.        

Російська мова

Літературне читання (російське)

Фізична культура

Літературне читання (російське)

Українська мова

Музичне мистецтво

 

5.        

Українська мова

Іноземна мова (англійська)

Українська мова

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

3-А

1.        

Фізична культура

Природознавство

Літературне читання

Російська мова

Літературне читання (російське)

Музичне мистецтво

 

2.        

Іноземна мова (англійська)

Фізична культура

Українська мова

Іноземна мова (англійська)

Математика

 

3.        

Математика

Математика

Математика

Літературне читання (російське)

Російська мова

 

4.        

Українська мова

Російська мова

Я у світі

Основи здоров’я

Природознавство

 

5.        

Літературне читання

Літературне читання (російське)

Фізична культура

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

 

6.        

Інформатика

 

 

 

 

3-Б

1.        

Літературне читання (російське)

Фізична культура

Літературне читання (російське)

Природознавство

Літературне читання

 

2.        

Математика

Українська мова

Математика

Російська мова

Математика

Музичне мистецтво

 

3.        

Російська мова

Математика

Іноземна мова (англійська)

Літературне читання (російське)

Іноземна мова (англійська)

 

4.        

Природознавство

Літературне читання

Фізична культура

Інформатика

Українська мова

 

5.        

Основи здоров’я

Я у світі

Російська мова

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

 

6.        

Фізична культура

 

 

 

 

3-В

1.        

Літературне читання (російське)

Літературне читання

Літературне читання

Літературне читання

Літературне читання

 

2.        

Математика

Математика

Іноземна мова (англійська)

Російська мова

Українська мова

Музичне мистецтво

 

3.        

Фізична культура

Українська мова

Математика

Фізична культура

Математика

 

4.        

Іноземна мова (англійська)

Природознавство

Російська мова

Природознавство

Інформатика

 

5.        

Російська мова

Трудове навчання

Основи здоров’я

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Я у світі

Образотворче мистецтво

 

6.        

 

 

Фізична культура

 

 

3-Г

1.        

Літературне читання (російське)

Літературне читання

Літературне читання (російське)

Літературне читання (російське)

Літературне читання

 

2.        

Математика

Українська мова

Фізична культура

Російська мова

Українська мова

Музичне мистецтво

 

3.        

Іноземна мова (англійська)

Математика

Математика

Основи здоров’я

Математика

 

4.        

Російська мова

Природознавство

Російська мова

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Природознавство

Образотворче мистецтво

 

5.        

Фізична культура

Трудове навчання

Я у світі

Іноземна мова (англійська)

Інформатика

 

6.        

 

 

 

Фізична культура

 

 

4-А

1.        

Літературне читання (російське)

Природознавство

Літературне читання (російське)

Літературне читання

Природознавство

 

2.        

Російська мова

Математика

Математика

Інформатика

Російська мова

Музичне мистецтво

 

3.        

Математика

Українська мова

Російська мова

Українська мова

Математика

 

4.        

Трудове навчання

Літературне читання

Іноземна мова (англійська)

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Літературне читання (російське)

Образотворче мистецтво

 

5.        

Іноземна мова (англійська)

Я у світі

Фізична культура

Фізична культура

Фізична культура

 

6.        

 

 

Основи здоров’я

 

 

4-Б

1.        

Фізична культура

Літературне читання

Літературне читання (російське)

Літературне читання

Російська мова

Музичне мистецтво

 

2.        

Російська мова

Українська мова

Інформатика

Природознавство

Математика

 

3.        

Математика

Математика

Математика

Українська мова

Фізична культура

 

4.        

Літературне читання (російське)

Природознавство

Російська мова

Основи здоров’я

Іноземна мова (англійська)

 

5.        

Трудове навчання

Я у світі

Іноземна мова (англійська)

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Літературне читання (російське)

Образотворче мистецтво

 

6.        

 

Фізична культура

 

 

 

4-В

1.        

Літературне читання (російське)

Фізична культура

Іноземна мова (англійська)

Літературне читання я

Іноземна мова (англійська) 

 

2.        

Математика

Математика

Російська мова

Українська мова

Інформатика

 

3.        

Російська мова

Українська мова

Математика

Природознавство

Математика

 

4.        

Я у світі

Літературне читання

Літературне читання (російське)

Російська мова

Літературне читання (російське)

Музичне мистецтво

 

5.        

Трудове навчання

Природознавство

Основи здоров’я

Образотворче мистецтво/

Музичне мистецтво

Фізична культура

Образотворче мистецтво

 

6.        

Фізична культура

 

 

 

 

 

Клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

5-А

 

 

1

 

2

3

4

5

6

Фізична культура         с/з

 

Математика                   24

Іст.України Вступ до іст Українська мова          30

Трудове  навчання 28/22

Трудове навчання  28/22  

 

Природознавство         18

 

Інформатика                  15

Українська мова           30

Математика                   23

Фізична культура         с/з

Основи  здоров’я          26

 

Етика (кз )                       26

Інт. курс «Література»    21

Математика                      23

Іноземна мова (англ.) 38/31

Російська мова                 21

Українська література   30

Інт. курс «Література»  21

 

Музичне мистецтво      29

 

Українська література     30

Іноземна мова (англ.)   38

Фізична культура         с/з

Російська мова              21

Інт. курс «Література»  21

 

Природознавство             18

 

Іноземна мова (англ.) 38/31

Українська мова               30

Математика                      29

Образотворче мистецтво

Російська мова                  21

5-Б

1

2

 

3

4

5

6

 

Інт. курс «Література»21

Українська мова           30

 

Російська мова              21

Математика                   24

Іст.України Вступ до іст.

Фізична культура        с/з

Трудове навчання         28

Трудове навчання         28

 

Інт.курс«Література»  21

Іноземна мова (англ.)   31

Математика                   23

Природознавство          18

 

Фізична культура           с/з

Етика (кз )                        26

Українська мова               30

Математика                      29

Основи  здоров’я             26

Російська мова                 21

Інформатика                     15

 

Українська література 30

Іноземна мова (англ.)   31

 

Російська мова              21

Українська мова           30

Фізична культура         с/з

Музичне мистецтво      29

 

Образотв. мистецтво       28

Українська мова              30

 

Іноземна мова (англ.)      31

Природознавство            18

Математика                      29

Українська література   30

5-В

1

2

3

 

4

5

6

 

Українська мова           22

Російська мова              21

Фізична культура        с/з

 

Іноземна мова (англ.)   31

Математика                   24

Іст.України Вступ до іст.

Фізична культура        с/з

Іноземна мова (англ.)   31

Математика                   23

 

Природознавство         18

Інт.курс«Література»   21

Музичне мистецтво     29

Трудове навчання           28

Трудове навчання           28

Українська мова              22

 

Математика                     29

Інформатика                    15

Основи  здоров’я            26

 

Українська література 22

Російська мова              21

Етика (кз )                       26

Українська мова            22

Іноземна мова (англ.)   31

Образотв. мистецтво   28

Фізична культура        с/з

Інт. курс «Література»   21

Математика                     29

Українська мова             22

 

Українська література   22

Російська мова                21

Природознавство            18

6-А

1

2

 

3

4

5

6

7

Образотворче мистецт.28

Українська мова           16

 

Географія                       20

Російська мова              18

Математика                   23

Інт. курс «Література» 18

 

Українська література16

Українська мова           16

Російська мова              16

Трудове  навчання        28

Трудове навчання         28

Іноземна мова (англ.)   31

Всес. іст.Іст. України   20

Біологія                          34

Фізична культура           с/з

Російська мова                18

 

Інформатика                    15

Іноземна мова (англ.)     31

Українська література  16

Математика                     23

 

Всес. іст.Іст. України   20

Українська мова           16

 

Фізична культура         с/з

Математика                   23

Біологія                          34

Основи  здоров’я          26

Музичне мистецтво     29   

Фізична культура          с/з

Математика                    23

 

Українська мова             16

Іноземна мова (англ.)     31

Російська мова                26

Географія                         22

Інт. курс «Література»  26

 

6-Б

1

2

3

4

 

5

6

7

Українська література 18

Українська мова           18

Іноземна мова (англ.)   31

Географія                      29

 

Всес. іст.Іст. України   20

Математика                   23

Російська мова              18

Музичне мистецтво     29     

Українська мова           32

Інформатика                 15

Українська мова           26

Російська мова             26

Основи  здоров’я         26

Біологія                         34

Фізична культура       с/з

Інт. курс «Література»  18

Іноземна мова (англ.)     31

Математика                     23

Російська мова                18

 

Трудове  навчання          28

Трудове навчання           28

 

Українська література 32     

Українська мова           32

Математика                   23

Біологія                          34

 

Іноземна мова (англ.)   31

Образотв. мистецтво   28

Фізична культура        с/з

 

Інт. курс «Література»  26

Всес. іст.Іст. України     20

Російська мова                26

Фізична культура          с/з

 

Географія                         22

Математика                     23

6-В

1

2

3

 

4

5

6

7

Географія                       20

Математика                   23

Українська мова           18

 

Українська література 32

Російська мова              18

Всес. іст.Іст. України   20

 

Українська мова           32

Музичне мистецтво     29     

Українська мова           26

Російська мова             26

Інформатика                 15

Фізична культура        с/з

Трудове  навчання       28

Трудове навчання        28

Біологія                           34

Фізична культура           с/з

Російська мова                18

 

Математика                     23

Інт. курс «Література»  18

Іноземна мова (англ.)     31

 

Основи  здоров’я          26

Біологія                         34

Українська мова           32

 

Українська література 32     

Математика                   23

Іноземна мова (англ.)   31

Образотв. мистецтво   28

Всес. іст.Іст. України   20

Російська мова              26

Фізична культура         с/з

 

Інт. курс «Література» 26

Математика                    23

Іноземна мова (англ.)   31

Географія                       22

 

7-А

1

2

 

3

4

5

6

7

Інт. курс «Література» 19

Трудове навчання         28

 

Біологія                          34

Українська  мова          22

Фізична культура        с/з

Російська  мова            19

Історія України            17

Українська література 22

Алгебра                          24

 

Українська  мова          22

Географія                      19

Хімія                              37

Іноземна мова (англ.)   31

Фізична культура        с/з

Інформатика                  15

Українська література 22

 

Фізична культура         с/з

Геометрія                        24

Іноземна мова (англ.)    31

Фізика                             24

Основи  здоров’я            26

Біологія                          34

Музичне мистецтво     29

 

Російська  мова             19

Інт. курс «Література»19

Алгебра                          24

Географія                       20

Хімія                              37

 

Фізика                            24

Українська мова           22

Російська мова              19

Всесвітня історія          17

Геометрія                       24

Іноземна мова (англ.)   31

Образотв. мистецтво    28

 

7-Б

1

2

3

4

 

5

6

7

Біологія                         34

Фізична культура        с/з

Трудове  навчання       28

Російська  мова            19

 

Українська  мова         30

Музичне мистецтво    29

Образотв. мистецтво   28

Українська література 30

Іноземна мова (англ.)   33

Географія                      19

Хімія                              37

 

Алгебра                         24

Фізична культура         с/з

Фізика                           18

Інт. курс «Література» 19

Російська  мова             19

Геометрія                       24

Фізична культура         с/з

 

Основи  здоров’я          26

Іноземна мова (англ.)   33

 

 

Історія України             17

Алгебра                          24

Українська мова            30

Іноземна мова (англ.)   33

 

Географія                       18

Біологія                          34

Хімія                              37

Інформатика                  15

Фізика                            18

Інт. курс «Література»19

Українська  мова          30

Російська мова              19

Геометрія                       24

Всесвітня історія           17

Українська література  30

 

8-А

1

2

3

 

4

5

6

7

8

Інформатика                  15

Іноземна мова (англ.)   31

Хімія                              37

 

Трудове  навчання        28

Основи  здоров’я          26

Російська  мова             32

Мистецтво                     29

 

Друга іноз. мова (німец)        

Українська  мова          22

Історія України             20                Іноземна мова (англ.)   31

Всесвітня історія          20

Фізика                            35

Алгебра                         24

Географія                      30

 

Українська  мова           22

Інт. курс «Література» 32

Фізика                            16

 

Біологія                          34

Геометрія                       24

Фізична культура         с/з

Географія                       22

 

Друга іноз. мова (німец)        

Українська література 22

Алгебра                          24

 

Фізична культура         с/з

Хімія                              37

Російська  мова             32

Інформатика                  15

 

 

Українська література    22

Харківщинознавство (ск)

Інт. курс «Література»    32

 

Історія  України               20

Біологія                             34

Геометрія                          24

Іноземна мова (англ.)       31

Фізична культура            с/з

 

 

8-Б

1

2

3

4

5

 

6

7

8

Мистецтво                    29

Біологія                         34

Російська  мова            32

Українська  мова          16

Хімія                              37

 

Основи  здоров’я          26

Інт. курс «Література» 32

 

Інформатика                  15

Друга іноз. мова (німец)        

Алгебра                          24

Іноземна мова (англ.)   32

Російська  мова             32

 

Українська  мова          16

Фізика                            35

 

Геометрія                         24

Фізика                              16

Хімія                                 37

Історія  України              20

Географія                         29

 

Українська література  16

Фізична культура          с/з

 

Інформатика                  15

Географія                       23

Українська література 16

Алгебра                          24

Іноземна мова (англ.)   32

 

Фізична культура         с/з

Інт. курс «Література» 32

 

Харківщинознавство (ск)

Друга іноз. мова (німец)        

Геометрія                         24

Біологія                            34

Історія України               20                Іноземна мова (англ.)     32

Всесвітня історія            20

Фізична культура          с/з

Трудове  навчання         28

8-В

1

2

3

4

5

6

7

 

8

Хімія                              37

Російська  мова            19

Інт. курс «Література» 19

Історія  України           20

Українська  мова         16

Іноземна мова (англ.)   31

Основи  здоров’я          26

 

 

Алгебра                        24

Фізика                          18

Мистецтво                   29

Друга іноз. мова (німец)        

Українська  мова          16

Фізична культура        с/з

Історія України           20                Іноземна мова (англ.)   31

 

Іноземна мова (англ.)   31

Геометрія                       24

Фізична культура          с/з

Хімія                               37

Біологія                          34

Географія                       22

Інформатика                  15

 

Українська література 16

Харківщинознавство (ск)

Географія                      29

Всесвітня історія          20

Російська  мова             19

Інт. курс «Література» 19

Алгебра                         24

 

 

Українська література  16

Геометрія                        24

Біологія                           34

Друга іноз. мова (німец)        

Фізика                              18

Фізична культура           с/з

Інформатика                    15

 

Трудове  навчання       28

 

 

клас

 

 

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

9-А

1

2

 

3

 

4

 

5

6

 

7

8

Біологія                          34

Алгебра                          24

 

Іноземна мова (англ.)   32

 

Хімія                              37

 

Російська  мова             32

Українська мова           22

 

Українська література  22

Фізична культура         с/з

 

Фізика                            35

Українська мова           22            

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                  15 

 

Трудове навчання         28

 

Історія  України            20

Російська  мова             32

 

Хімія                              37

 

 

Інт. курс «Література»     32

Харківщинознавство (ск)

Географія                         20

Іноземна мова (англ.)      32

Фізика                               35

Мистецтво                        29

 

Фізична культура            с/з

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                   15 

 

 

 

Фізика                            35

Алгебра                          24

 

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                  15 

Основи  здоров’я         26

Історія України             20

Українська література  22

Біологія                          34

 

Геометрія                       24

 

 

Всесвітня історія          20

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                  15 

Фізична культура            с/з

 

Правознавство                  17

 

Геометрія                          24

Інт. курс «Література» 32

 

Географія                          26

 

9-Б

1

 

2

 

3

4

5

6

7

8

Іноземна мова (англ.)   31

 

Біологія                          34

 

Фізична культура         с/з

Фізика                            18

Хімія                              37

Історія  України           20

Мистецтво                     29

 

 

Геометрія                       24

 

Фізика                            18

 

Фізична культура         с/з

Українська  мова          16

Російська  мова             32

Друга іноз. мова (німец)        

Інт. курс «Література» 32

 

 

Харківщинознавство (ск)

Географія                         20

Українська мова              16            

 

Українська література    16

Хімія                                 37

Фізична культура            с/з

Алгебра                            24

Біологія                            34         

Інформатика                    15   

Друга іноз. мова (німец)        

 

Основи  здоров’я          26

Історія України             20

Алгебра                          24

Російська  мова             32

Українська література 16

Інт. курс «Література» 32

Трудове навчання         28

 

Іноземна мова (англ.)       31

 

Правознавство                  17

 

Всесвітня історія              20

Фізика                               18

Географія                         26

Геометрія                          24

Інформатика                     15 

 

 

9-В

1

2

 

3

 

4

5

6

 

7

8

Алгебра                          24

Російська  мова             19

 

Фізика                            18

 

Біологія                          34

Фізична культура         с/з

Хімія                              37

 

Історія  України            20

 

 

Українська література 16

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                  15 

Геометрія                      24

 

Фізика                            18

Трудове навчання         28

Українська мова           16

 

Фізична культура         с/з

 

Українська література     16

Алгебра                          24

 

Харківщинознавство (ск)

Географія                         20

Біологія                            34         

Хімія                                 37

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                   15 

Іноземна мова (англ.)      31

 

 

Інт. курс «Література» 19

Фізична культура         с/з

Основи  здоров’я         26

Історія України             20

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                  15 

Геометрія                       24

Українська  мова          16

Мистецтво                     29

Правознавство                  17

Всесвітня історія              20

Друга іноз. мова (німец)        

Інформатика                     15 

Російська  мова                19

 

Фізика                                18

Іноземна мова (англ.)       31

 

Інт. курс «Література»     19

Географія                          26

 

10-А (правовий)

1

 

2

3

4

5

6

7

 

Захист Вітчизни      17/26

 

Українська література  16

Геометрія                       35

Українська  мова    16/30

Правознавство              17

Фізична культура        с/з

Інформатика                 15

 

Іноземна мова (англ.)   38

 

Історія  України            20

Технології                     28

Алгебра і почат. аналізу

Біологія                          37

Фізика                            35

Роб. з навч. текст. (КВ)16

 

Інт. курс «Література»     19

 

Геометрія                          35

Іноземна мова (англ.)       38

Захист Вітчизни        17/26

Українська  мова        1 6/30

Географія                          26

Основи демократії (КВ)  17

 

Художня  культура       29

Історія  України            20

Фізика                            35

Фізична культура         с/з

Російська  мова             19

Хімія                              37

Алгебра і почат. аналізу

Правознавство              17

Біологія                             37

Географія                          29

Іноземна мова (англ.)       38

Українська література     16

Всесвітня історія              20

Правознавство                  17

Інт. курс «Література»     19

Розв. задач з парам. (КВ) 29

11-А (екологічний)

1

 

2

3

4

5

 

6

7

8

Біологія                         37

 

Захист Вітчизни     17/26

Українська  мова     22/30

Геометрія                       35

Астрономія                    18

Художня  культура       29

Російська  мова             21

Фізична культура         с/з

 

 

Історія України            20

Людина і світ                20

Іноземна мова (англ.)   38

Фізика                            35

Українська література30

Алгебра і почат.аналізу

 

Біологія                          37

Алгебра і почат.аналізу

Інформатика                  15

 

Фізика                              35

 

Екологія                           34

Геометрія                         35

Іноземна мова (англ.)     38

Захист Вітчизни          17/26

 

Біологія                           37

Технології                       28

 

 

Біологія                          37

 

Хімія                              37

Фізика                            35

Фізична культура         с/з

Історія України            20

 

Економіка                      23

Алгебра і почат.аналізу

 

Іноземна мова (англ.)      38

 

Біологія                             37

Хімія                                 37

Екологія                            34

Всесвітня історія             20

 

Інт. курс «Література»    19

Українська література    30

 

 


 

 

 

 Клас

 

 

 

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

5-А

 

 

1

2

3

4

 

5

6

Українська література 16 Інт. курс «Література»34

Математика                   23

Російська мова              34

 

Інформатика                 15

Українська мова           16

 

Трудове  навчання        28

Трудове навчання         28  

Російська мова              18

Українська мова           16

Православна культура 26

Математика                   23

Природознавство      20

 

Історія України         20

Математика               23

Природознавство      20

Фізична культура

 

Англійська  мова  31/33

Музичне мистецтво  29

 

Фізична культура

Основи  здоров’я      26

Англійська  мова    31/33

 

Образотворче мистецтво

Математика               23

Українська мова       16

Інт. курс «Література»   24

Українська література   16

Англійська  мова      31/33

Російська мова                22

 

Фізична культура

Українська мова             16

 

5-Б

1

2

 

3

4

5

6

 

Українська література 20

Математика                   23

 

Російська мова              34

Українська мова           20

Інт.курс«Література»  34

Природознавство          18

Інт. курс «Література» 18

Українська мова           26

Православна культура 26

Математика                   23

Російська мова             18

Англійська  мова     33/31

Основи  здоров’я        26

 

Музичне мистецтво   29

Фізична культура

 

Математика                23

Англійська  мова  33/31

Трудове навчання      28

Трудове навчання      28

 

Природознавство       20

Математика                 23

 

Українська мова         29

Фізична культура

Інформатика                 15

Образотв. мистецтво 28

 

 

Фізична культура

Англійська  мова       33/31

 

Російська мова               22

Українська література  29

Українська мова             29

Історія України               20

 

5-В

1

 

2

3

4

5

6

 

Інт.курс«Література»  34

 

Українська мова           20

Математика                   23

Природознавство          18

Англійська  мова          33

Російська мова              31

 

Українська мова         26

Православна культ     26

Російська мова            18

Фізична культура

Математика                 23

Трудове навчання       28

Трудове навчання       28

 

Природознавство       18

 

Англійська  мова        33

Фізична культура

Математика                 23

Інформатика                15

Історія України           20

 

Українська література29

 

Українська мова          29

Образотв. мистецтво 28

Математика                 23

Основи  здоров’я        26

Музичне мистецтво   29

Українська література   29

 

Українська мова              29

Фізична культура

Англійська  мова             33

Інт. курс «Література»   22

Російська мова                22

 

6-А

1

2

 

3

4

5

6

 

7

Інт. курс «Література» 19

Математика                 24

 

Українська мова          22

Образотворче мистецт.

Інформатика                15

Історія України           17

 

 

 

Українська література22

Географія                     20

 

Основи  здоров’я        26

Англійська  мова  33/31

Математика                 24

Музичне мистецтво   29   

 

Фізична культура

 

Фізична культура

Українська мова         22

 

Трудове  навчання      28

Трудове навчання       28

Математика                 24

Російська мова            17

 

Історія України            17

 

Біологія                        37

Математика                 24

 

Українська мова         22

Інт. курс «Література» 19

Російська мова            19

Англійська  мова   33/31

 

Фізична культура

 

Українська література  22

Українська мова             22

Православна культура  31

Російська мова               19

Біологія                           37

Географія                        17

Російська мова               19

Англійська  мова      33/31

 

6-Б

1

2

3

4

5

 

6

 

7

Російська мова              19

Українська література 30

Українська мова           30

Історія України             17

Математика                  24

 

Основи  здоров’я         26

 

Фізична культура

 

Географія                      20

Математика                  24

Трудове  навчання       28

Трудове навчання        28

Українська література30

 

Українська мова           30

Православна культура 26

Музичне мистецтво     29    

 

Біологія                         37

Англійська  мова   33/38

Фізична культура

Інт. курс «Література»19

Російська мова              19

 

Географія                      30

 

 

 

Фізична культура

Біологія                       37

Українська мова        30

Математика                24

Англійська  мова  33/38

 

Образотв. мистецтво 28

 

Інт. курс «Література»19

 

Історія України              17

Інформатика                   15

Математика                    24

Російська мова               19

Російська мова               19

Англійська  мова      33/38

Українська мова            30

 

7-А

1

2

3

4

 

5

6

7

Німецька мова              21

Інт. курс «Література» 32

Алгебра                         24

Українська  мова         22

 

Англійська  мова    32/31

Історія України            17

Основи  здоров’я          26

 

Українська література22

Інформатика                 15

Російська  мова            32

Українська мова          22

Хімія                             37

Фізика                           35

Фізична культура

Образотв. мистецтво  28

 

Всесвітня історія          17

Геометрія                     24

Англійська  мова    31/32

Українська  мова         22

 

Географія                      30

Фізика                           3

Музичне мистецтво     29

 

Німецька мова               21

Російська  мова             32

Алгебра                          24

Фізична культура

 

Хімія                              37

Біологія                          34

Українська література22

 

Біологія                          34

Інт. курс «Література»32

Географія                       34

Трудове навчання         28

 

Англійська  мова      31/32

Алгебра                          24

Фізична культура

 

7-Б

1

2

3

4

5

 

6

7

Інт. курс «Література»32

Українська  мова       16

Хімія                           37

Англійська  мова       31

Основи  здоров’я       26

 

Музичне мистецтво 29

Історія України          17

 

Українська література 16

Російська  мова             32

Алгебра                         24

Фізика                           35

Українська мова           22

Хімія                              37

Біологія                         34

Фізична культура

 

Фізична культура

Фізика                         35

Геометрія                   24

Німецька мова           21

Всесвітня історія       17

 

Англійська  мова       31

Географія                   30

 

Інформатика                  15

Фізична культура

Інт. курс «Література»32

Англійська  мова          31

Українська мова            16

 

Алгебра                          24

Образотв. мистецтво    28

 

Українська література  16

Німецька мова                21

Російська  мова              32

Алгебра                           24

Біологія                           34

 

Трудове  навчання         28

Географія                        17

 

7-В

1

2

3

4

5

6

 

7

Історія України           21

Німецька мова             21

Інт. курс «Література»32

Англійська  мова         32

Хімія                             37

Українська  мова        16

 

Музичне мистецтво   29

 

Українська література 16

Російська  мова            32

Географія                     20

Алгебра                        24

Біологія                        34

Українська мова         22

Хімія                            37

Основи  здоров’я        26

 

Інформатика               15

Англійська  мова        32

Фізика                         18

Географія                    30

Фізична культура

Геометрія                    24

 

Образотв. мистецтво 28

 

Фізична культура

Англійська  мова        32

Фізика                          18

Біологія                        34

Українська  мова        16

Алгебра                        24

 

Російська  мова           32

 

Інт. курс «Література» 32

Алгебра                          24

Фізична культура

Українська  література  16

Всесвітня історія           23

Німецька мова               21

 

Трудове навчання         28

 

8-А

1

2

3

4

 

5

6

7

Трудове  навчання     28

Трудове навчання      28

Українська література16

Алгебра                      24

 

Література                 19

Геометрія                   24

Юні мовознавці (ск) 16

 

Фізична культура

Хімія                             37

Українська  мова         16

Біологія                        34

 

Англійська  мова     33/38

Обираю професію (ск) 18

Всесвітня історія         20

 

Геометрія                    24

Хімія                           37

Російська  мова          19

Географія                    20

 

Музичне мистецтво  29

Історія України          20

 

 

Українська література16

Біологія                         34

Харківщинознавство(ск)

Історія України           20

Географія                     20 

Фізика                          18

Література                   19

Фізична культура

 

Фізична культура

Фізика                           18

Російська  мова            19

Англійська  мова     38/33

 

Алгебра                          24

Українська  мова          16

Російська  мова             19

Основи  здоров’я          26

8-Б

1

2

3

4

5

6

 

7

Фізична культура

Хімія                           37

Геометрія                   29

Алгебра                      29

Історія України         20

Українська  мова       22

 

Юні мовознавці (ск) 22

 

 

 

Фізична культура

Біологія                        34

Українська література22

Англійська  мова    32/38

Російська  мова           32

Алгебра                        21

 

Обираю професію(ск)  

 

 

 

 

Трудове  навчання    28

Трудове навчання     28

Українська  мова       22

Геометрія                   16

Російська  мова         32

Література                 32

 

Історія України         20

Географія                   20 

 

 

Українська література22

Фізична культура

Фізика                           18

Російська  мова            32

Харківщинознавство(ск)

Англійська  мова     32/38

 

Музичне  мистецтво    29

 

 

Біологія                         34

Хімія                              37

Фізика                            18

Всесвітня історія          20

Географія                      20

Російська  мова            21

Основи  здоров’я         26

 

 

клас

 

 

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

9-А

1

2

3

4

5

 

6

7

 

Українська література 30

Геометрія                       29

Російська  мова             21

Фізика                            18

Алгебра                          29

 

Історія  України           21

Трудове навчання        28

 

Художня  культура       29

Українська література  30

Біологія                          34

Алгебра                          21

Історія України             20

Географія                      20 

Хімія                              37

Фізична культура

 

Література                    21

Фізична культура

Англійська  мова    33/38

Фізика                          18

 

Геометрія                    16

Інформатика               15

Всесвітня історія         26

 

Правознавство           17

Російська  мова          21

Біологія                      34

Українська мова   16/30

Фізична культура

 

Харківщинознавство(ск)

 

 

Література                    21

Англійська  мова     33/38

Хімія                           37

Українська мова    30/16

Російська  мова           19

Основи  здоров’я        26

Біологія                       34

Географія                    20 

 

9-Б

1

2

3

4

 

5

6

 

7

 

Фізична культура

Фізика                           18

Трудове навчання       28

Російська  мова           21

 

Українська  мова     22/30

Геометрія                     32

 

Географія                     20

 

Українська література 30

Фізична культура

Хімія                             37

Художня  культура     29

 

Алгебра                        21

Історія України           20

Географія                     20 

Всесвітня історія         17

 

Геометрія                       16

Література                     21

Російська  мова             21

Фізика                            18

 

Алгебра                         16

Англійська  мова     33/38

 

Біологія                          34

Біологія                      34

Правознавство           17

Література                 21

Англійська  мова 33/38

 

Українська  мова 22/30

Інформатика              

 

Фізична культура

 

 

Харківщинознавство (ск)

Хімія                             37

Англійська  мова   33/38

Російська  мова            21

Основи  здоров’я         26

Українська література 30

Історія  України            23

 

Біологія                         34

 

10-А

еколог.

1

2

3

4

5

 

6

7

 

Захист Вітчизни      17/26

Російська  мова             19

Інт. курс «Література» 19

Біологія                          37

Алгебра і почат. аналізу

 

Українська література 30

Історія України            23

 

Біологія                         37

Геометрія                      23

Українська література30

Інформатика                 15

Художня  культура      29

Географія                      20

Англійська  мова     33/38

Фізична культура

 

Екологія                         34

Геометрія                       23

Фізика                            18

Біологія                          37

Англійська  мова     33/38

 

Всесвітня історія          26

Фізична культура

 

Захист Вітчизни   17/26

Фізика                        18

Українська  мова  16/30

Англійська  мова  33/38

Біологія                      37

 

Алгебра і почат.аналізу

Екологія                     34

 

Інт. курс «Література» 19

Технології                     28

Правознавство              17   

Фізика                            18

Хімія                              37

 

Географія                       17

Біологія                          37

 

11-А

фізмат

1

2

 

3

4

 

5

6

7

 

 

Українська література22

Захист Вітчизни     17/26

 

Геометрія                       35

Геометрія                       35

                           

Фізика                            35

Інформатика                  15

Історія України            26

 

Фізика                            35

Алгебра і почат.аналізу

 

Алгебра і почат.аналізу

Всесвітня історія          17

 

Фізична культура

Фізика                            35

Англійська  мова     33/38

 

 

 

Українська література 22

Алгебра і почат.аналізу

 

Фізика                            35

Фізика                            35

 

Англійська  мова     33/38

Біологія                          34

Фізична культура

Людина і світ               26

 

Англійська  мова  33/38

Геометрія                   35

 

Геометрія                   35

Астрономія                18

Художня  культура   29

Інт. курс «Література»2

Українська  мова  22/30

Фізика                          35

 

 

Технології                     28

Екологія                        34

Біологія                         37

Російська  мова            21

Алгебра і почат.аналізу3

 

Алгебра і почат.аналізу3

Хімія                              37

Економіка                      23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОЗКЛАД УРОКІВ УТОЧНЮЙТЕ У ВЧИТЕЛІВ І КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
 
 

клас

 

 

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

5-А

 

 

1

2

3

 

4

5

6

Природознавство        37

Російська мова             31

Трудове  навчання       28

 

Трудове навчання        28   Математика                  24

Фізична культура

Українська літерат.   22 Англійська  мова  33/33

Фізична культура

 

Музичне мистецтво  36

Математика                24

Образотворче мистецтво

 

Українська мова        22

Російська мова          31

Фізична культура

 

Математика               24

Історія України        17

Інформатика              15

Інт. курс «Літерат.» 31

Англійська  мова  33/33

Основи  здоров’я     26

 

Українська мова       22

Російська мова         31

Українська літерат. 22

 

Природознавство     37

Російська мова               31

Українська мова            22

Православна культура 31

Математика                   24

Українська мова         22

Англійська  мова      33/33

5-Б

1

2

3

4

5

 

6

7

Інформатика                15

Російська мова            31

Українська мова      30

Математика                 24

Українська мова         30

Православна культура 31

 

 

 

Українська література 30

Природознавство          18

Англійська  мова     33/32

Математика                   24

Фізична культура

 

Трудове навчання        28

Трудове навчання        28

 

Природознавство     18

Інт. курс «Література»3

Російська мова         31

Музичне мистецтво  36

Англійська  мова  33/32

 

Фізична культура

Фізична культура

Образотв. мистецтво 28

Українська мова       30

Математика               24

Інт.курс«Література»3

 

Основи  здоров’я     26

 

 

Українська літерат. 30

Математика                     24

Українська мова

Інт. курс «Література»   31

Англійська  мова       33/32

 

Історія України               17

 

6-А

1

2

3

4

 

5

6

7

Німецька мова            21

Математика                24

Фізична культура

Російська мова           31

 

Трудове  навчання    28

Трудове навчання     28

Історія України         17

 

Інформатика               15

Англійська  мова  33/32

Математика                24

Українська мова        22

 

Географія                   20

Російська мова          31

Інт. курс «Літерат.»  31

 

Німецька мова           21

Фізична культура

Українська літерат.   22

Українська мова        22

 

Музичне мистецтво      

Математика               24

 

Образотворче мистецт.

Англійська  мова33/32

Історія України         17

Інт. курс «Літерат.»  31

 

Українська мова        22

Біологія                     34

Основи  здоров’я      26

 

Географія                        20

Англійська  мова      33/32

Математика                     24

Українська мова             22

Православна культура  31

Фізична культура

Українська літерат.        22

Біологія                           34

6-Б

1

2

3

4

5

 

6

7

Фізична культура

Англійська  мова      32

Історія України        17

Російська мова         31

Математика              29

 

Німецька мова          21

 

 

Фізична культура

Математика               29

Українська мова        16

Географія                   20

Українська літерат.   16

 

Біологія                      34

Образотв. мистецтво 28

 

Українська літерат. 16

Математика               29

Німецька мова          21

Трудове  навчання    28

Трудове навчання     28

 

Музичне мистецтво     

Географія                 20

 

Історія України        17

Основи  здоров’я     26

Англійська  мова      32

Українська мова      16

Російська мова         31

 

Інт. курс «Література»

Біологія                    34

 

Інт. курс «Література»

Українська мова           16

Математика                   29

Англійська  мова           32

Українська мова            16

Православна культура 31

Фізична культура

Інформатика                 15

 

6-В

1

2

3

4

5

6

 

7

Інт. курс «Літерат.» 31

Німецька мова          21

Англійська  мова      32

Географія                  20

Історія України        17

Російська мова         31

 

Фізична культура

 

Українська літерат.   16

Географія                    20

Основи  здоров’я       26

Українська мова        16

Російська мова         31

Математика               24

 

Біологія                      34

 

Фізична культура

Німецька мова         21

Українська мова      16

Інт. курс «Літерат.»  31

Математика              24

Англійська  мова     32

 

Музичне мистецтво 36

 

Інформатика             15

Історія України        17

Математика              24

Англійська  мова     32

Фізична культура

Українська літерат. 16

 

Образотв. мистецтво 28

 

Трудове  навчання    28

Трудове навчання     28

Біологія                      34

Українська мова        16

Математика                24

Українська мова        16

Православна культура 31

 

7-А

1

2

3

4

5

6

7

Українська літерат.   30

Географія                   20

Російська  мова         19

Література                 19

Фізична культура

Історія України          17

Музичне мистецтво 36

 

Основи  здоров’я        26

Фізична культура

Фізика                         18

Алгебра                       20

Англійська  мова  33/33

Українська  мова       16

 

Література                 19

Трудове  навчання    28

Трудове навчання     28

Англійська  мова 33/33

Геометрія                  20

Всесвітня історія      17

 

 

Хімія                         37

Біологія                     34

Алгебра                     20

Фізична культура

Українська  мова      16

Образотв. мистецтво 28

 

 

Українська літерат.   16

Географія                    20

Російська  мова        19

Англійська  мова  33/33

Алгебра                       20

Біологія                       34

 

 

7-Б

1

2

3

4

5

6

7

Географія                   20

Українська  мова       22

Фізична культура

Історія України          23

Російська  мова         32

Література                 32

 

 

Фізична культура

Основи  здоров’я       26

Алгебра                      20

Англійська  мова 33/32

Російська  мова           32

Українська літерат.   22

 

 

Фізична культура

Українська мова        22

Англійська  мова 33/32

Геометрія                  20

Українська літерат.   22

Трудове  навчання    28

Трудове навчання     28

 

Література                32

Хімія                          37

Біологія                     34

Алгебра                      20

Образотв. мистецтво 28

Музичне мистецтво 36

 

 

Фізика                         18

Всесвітня історія      23

Географія                    20

Алгебра                       20

Біологія                        34

Англійська  мова        33/32

 

8-А

1

2

3

4

 

5

 

6

7

Фізична культура

Українська літерат.   30

Російська  мова         19

Харківщинознавство (ск)

 

Фізика                        18

 

Алгебра                      23

Історія України          23

 

Географія                   20

Хімія                           37

Українська  мова       30

Геометрія                   23

 

Біологія                     34

 

Англійська  мова 33/33

Фізична культура

Література                 19

Фізика                        18

Російська  мова         19

Історія України         23

Основи  здоров’я      26

Біологія                     34

 

Хімія                          37

Фізична культура

Українська літерат.  30

Українська  мова       30

Англійська  мова  38/33

Алгебра                      23

 

Геометрія                   23

 

Всесвітня історія       23

Музичне мистецтво 36

 

 

Література                   19

Юні мовознавці (ск)   30

Трудове  навчання     28

Трудове навчання      28

 

Російська  мова          19

Географія                   20 

Обираю професію(ск)  

8-Б

1

2

3

 

4

5

 

6

7

Українська літерат.   30

Фізика                        18

Російська  мова         21

Географія                   20 

Російська  мова         21

Алгебра                      23

Історія України         23

Фізична культура

Хімія                           37

Українська  мова       30

Біологія                      34

 

Українська літерат.  30

Алгебра                      23

 

Геометрія                   23

Географія                  20

Музичне  мистецтво 36

Фізична культура

Фізика                       18

 

Біологія                     34

Історія України        23

Основи  здоров’я      26

Англійська  мова 33/33

Хімія                           37

Література                 21

Російська  мова         21

Геометрія                  23

 

Українська  мова       30

Англійська  мова 33/33

 

Фізична культура

 

Література                21

Харківщинознавст(ск)

Всесвітня історія        23

 

Юні мовознавці (ск) 22

Трудове  навчання     28

 

Трудове навчання      28

Обираю професію(ск)  

клас

 

 

Понеділок

 

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

9-А

1

2

3

4

5

6

 

7

 

Література                  19

Алгебра                      23

Українська література

Українська мова      22

Фізична культура

Фізика                      18

 

Інформатика            15

 

 

Художня  культура        36

Фізична культура

Англійська  мова            33

Геометрія                 23

Хімія                                37

Біологія                    37

 

Історія  України              23

 

 

Трудове навчання        28

Алгебра                        23

Біологія                       37

Харківщинознавство (ск)

Російська  мова       19

Географія                     20

 

Історія України           23

Основи  здоров’я        26

 

Українська література 22

Геометрія                   23

Хімія                            37

Фізична культура

Українська мова        22

Російська  мова          19

 

Література                  19

 

Всесвітня історія       23

Фізика                         18

Біологія                       37

Правознавство           17

Англійська  мова       33

Російська  мова          19

 

Географія                    20 

 

9-Б

1

2

3

4

5

6

 

7

 

Українська літерат. 22

Українська  мова     22

Алгебра                    23

Фізика                       18

Російська  мова        21

Російська  мова        21

Географія                  20 

Література                21

 

Англійська  мова            33

Художня  культура      36

Геометрія                  23

Біологія                           34

Історія  України              23

Географія                        20

 

Фізична культура

 

Література                   21

Російська  мова           21

Алгебра                       23

Хімія                            37

Фізична культура

Історія України           23

Основи  здоров’я        26

 

Геометрія                      23

Українська  мова          22

Українська література 22

Харківщинознавство (ск)

Біологія                         34

Фізична культура

 

Інформатика                 15

 

Біологія                         34

Англійська  мова          33

Фізика                           18

Всесвітня історія       23

Правознавство            17

Хімія                             37

 

Трудове навчання        28

 

10-А

1

2

 

3

4

 

5

6

7

8

Українська літерат. 22

Захист Вітчизни   17/26

 

Алгеб. і поч.аналізу 24

Алгеб. і поч.аналізу 24

 

Історія України        23

Геометрія                   35

Географія                   20

Технології                 28

 

Фізика                             35

Алгеб. і поч.аналізу     24

 

Алгеб. і поч.аналізу     24

Фізика                             35

 

Українська  мова          22

Фізична культура

Інформатика                  15

 

 

Англійська  мова     33/38

Захист Вітчизни   17/26

Художня  культура      36

Геометрія                       35

Геометрія                       35

 

Фізика                            35

Біологія                         34

Фізика                            35

 

 

Фізика                           35

Алгеб. і поч. аналізу    24

 

Інт. курс «Літерат.»     21

Геометрія                      35

 

Фізика                           35

Англійська  мова     33/38

Фізична культура

 

 

Правознавство             17

Російська  мова            21

 

Англійська  мова     33/38

Біологія                          34

Географія                       20

Хімія                              37

Всесвітня історія          23

Українська літерат.     22

 

11-А

1

 

2

3

 

4

5

6

7

Захист Вітчизни   17/26

 

Українська літерат.  16

Хімія                          37

 

Біологія                     37

Інт. курс «Літерат.»  21

Алгеб. і поч.аналізу 24

Технології                 28

  

 

Алгеб. і поч.аналізу     24

Астрономія                   18

Українська  мова         16

Хімія                              37

 

Фізична культура

Фізика                            35

Всесвітня історія          23

Біологія                         37

 

Інформатика                 15

 

Англійська  мова     33/38

Захист Вітчизни    17/26

Художня  культура      36

Українська літерат.      16

Біологія                         37

Фізика                            35

Екологія                         34

 

Екологія                         34

 

Фізична культура

Фізика                            35

 

Англійська  мова     33/38

Алгеб. і поч.аналізу     24

Геометрія                      24

Історія України             23

Людина і світ                23

 

Англійська  мова     33/38

 

Біологія                         37

Російська  мова             21

 

Хімія                              37

Економика                    23

Геометрія                       24

Історія України             23

 

 

 


1
2
3
4