Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 

ЛІТЕРАТУРНА СЛОБОЖАНЩИНА

           

 

 

 

Мила моя Слобожанщино!   Ти - один з мальовничiших 
 куточкiв Украïни,  де повiтря напоєне вишневим та медовим ароматом, яблуневим 
нектаром, заколисане тихими ясними зорями. Так, Харкiвщина - то моя рiдна земля,
квiтуча i спiвуча, талановита i прекрасна. Прекрасна своïми чудовими
краєвидами, мiстами -велетнями i затишними селами, прекрасна щедрими i щирими
людьми. А ще моя рiдна Слобожанщина славиться лiтературними надбаннями, якi
посiдають одне з чiльних мiсць на лiтературнiй картi Украïни.

 

 Віртуальна  виставка "Поезія і проза Слобожанщини"

 

Письменники рідного краю

 

"Сліди, не змиті вічності дощами...

 

"Праця задля просвіти"  Х. Алчевська

 

Ці книги  ви можете прочитати в нашій бібліотеці

 

Харківщинознавство: навчальний посібник для учнів 8-9 кл. знз/ О.І. Грінченко та ін.; За ред. Л.Д.Покроєвої, Т.В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. – Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – Х.: Гімназія, 2011. – 448 с.

Рідний край: Навчальний посібник з народознавства/ За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 582с.

Історія міста Харкова: Навчальний посібник/ Упорядн. О. Є. Кононенко. – Х.: Торнадо, 2001. – 128с.

Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544с.

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256с.

Харьковская область: Природа, население, хозяйство / Под ред. А. П. Голикова, А. Л. Сидоренко. – Х.: “Бизнес Информ”, 1997. – 288с.

Слобожанська яса: Антологія громадянської лірики кінця ХVІІ – початку ХХІ століть /Упор. В.С.Бойко, передмова Л.В.Ушкалова.- Х.:Майдан, 2006.- 1008с.

Астахова О. В. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! – Х.: Торсінг, 2003. – 176с.

Літературна Харківщина: Довідник / Заг. ред. М. Ф. Гетманець. – Х.: “Майдан”, 1995 – 367с.

Книга скорботи України. Харківська область. В 3 т. - Головна ред. кол. І.О.Герасимов та інші; Обласна ред. кол. В.Г.Дулуб та інші.- Харків: Обласна пошуково – видавнича наукова редакція Книги пам’яті України, 2003.

Кеворкян К. Э. Первая Столица. – Х.: Фолио, 2002. – 282с.

Московський район м.Харкова: становлення, розвиток, сьогодення: Довідник / Ю. Я. Кроль та ін. – Х.: Регіон-Інформ, 1997. – 116с.

Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. – Х.: ХДПУ, 2002 – 109с.

Исаев Л. А. В конце тоннеля – свет / Литер. запись А. Ковалевского. – Х..: Прапор, 2000. – 288с.

Берлин В. Д. Приглашение к тайне. – Х.: Око, 1995. – 128с.

Исаев С. И., Левченко В. Н. Герои – освободители Харьковщины. – Х.: Прапор, 1988. – 316с.

Борисова Т. М. и др. Историко-революционные памятники Харьковщины: Очерки. – Х.: Прапор, 1976. – 200с.

Орленко И. А. Туристу о Харькове: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1986. – 167с.

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова: Очерк. – Х.: Прапор, 1977. – 272с.

Марченко А.Д. Герои – широнинцы: документальный очерк.- 2-изд., доп.- Х.:Прапор,1974.- 111с.

Андреева Г.К., Олейник В.В. Знакомьтесь - Харьков:путеводитель – 2-е изд. – Х.: Прапор, 1979. – 94 с.

Рідне місто. Нарис з історії рідного краю.: Для учнів 4 кл. – Х.: Торнадо, 2004. – 48с.

Харків. 350 років. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 344с.

Можейко И.Ю. и др. 100 знаменитых харьковчан. – Х.: Фактор, 2004. – 172с.

Історія міста Харкова ХХ століття / Ярмиш О.Н. та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686с.

Лейбфрейд А.Ю. и др. Харьков. От крепости до столицы. – Х.: Фолио, 2004. – 335с.

Неизвестный Харьков. Из истории города. (Видеоканал «Первая столица», сценарии). – Х.:ОАО «Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе», 2006. – 270с.

Харьков – твой город! История и современность. Образование в Харькове. – Х.: Золотые страницы, 2005. – 128с.