Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 

СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
 


Інформатизація та автоматизація освіти

 

 

Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності всфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та використання інформації, що здійснюються наоснові сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, атакож на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує: 

 • активне використання постійно розширюється інтелектуального потенціалу суспільства, який сконцентровано в друкованому фонді, і наукової,виробничої та інших видах діяльності його членів, 

 • інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, ініціюючу розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності; 

 • високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представляється інформації, істотність використовуваних даних. 

 Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих навикористання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству в певній його сфері, дозволяє удосконалити механізми управління громадським пристроєм, сприяє гуманізації та демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси,що відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, але і створення якісно нової інформаційної середовища соціуму, які забезпечують розвиток творчого потенціалу індивіда. 

 Одним з пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією й практикою розробки та оптимального використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових інформаційних технологій (НІТ), орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання. Цей процес ініціює: 

 • вдосконалення механізмів управління системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково -педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж; 

 • вдосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм навчання, виховання, що відповідають завданням розвитку особистості учня в сучасних умовах інформатизації суспільства; 

 • створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу учня, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально - дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності з обробки інформації; 

 • створення і використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих методик контролю та оцінки рівня знань учнів. 

 Інформатизація освіти як процес інтелектуалізації діяльності навчає і навчається, що розвивається, але основі реалізації можливостей засобів нових інформаційних технологій, підтримує інтеграційні тенденції процесу пізнання закономірностей предметних областей інавколишнього середовища (соціальної, екологічної, інформаційної та ін), поєднуючиїх з перевагами індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечуючи тому самим синергізм педагогічного впливу.

 


З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Концепцію Національної програми інформатизації

Рекомендації щодо систематизації та оформлення документації з питань інформатизації навчального закладу
 Портал ІСУО - інформаційна система управління освітою

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №56 Педагогічні програмні засоби

 

Програми для керування закладами освіти

 

Компьютерная программа «КУРС: Школа»

Системи електронного документообігу серії Megapolis