Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56

 
С
 
СМИТ
 
СМИТ
 
С
 
СМ
 
СМИТ
 
ЮНИСЕФ
 
SP
 
SP
 
SP
 
SP
 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Завдання ІХ Всеукраїнського турніру юних правознавців

14 лип. 2011
Завдання ІХ Всеукраїнського турніру юних правознавців

Учням 10-11 класів для ознайомлення і підготовки
Теми завдань на ІХ Всеукраїнський турнір юних правознавців - 2011

1. Принцип поділу влади: єдність влади чи автономність (незалежність) її гілок?
2. Громадянське суспільство і держава: до проблеми взаємодії.
3. „Не бійся закону – бійся судді”: поясніть цей відомий вислів.
4. Форми парламентського контролю: проблеми правового здійснення.
5. Власність: право чи обов’язок?
6. Релігійні об’єднання: проблема визначення поняття.
7. Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження”:юридична фікція чи реальна дія його норм?
8. Екологічне право: право використання природних ресурсів чи їх охорона? 9. „Громадське місце”: проблеми визначення поняття та його класифікації.
10. Право власності на земельну ділянку у цивільному та земельному праві України: проблеми взаємного доповнення і виключення.
11. Банкрутство: фінансова неспроможність чи ухилення від юридичної відповідальності. 

12. „Припинення шлюбу” та „недійсність шлюбу”: проблема співвідношення понять та їх правових наслідків.
13. Розвиток інституту прийомної сім’ї в Україні: в інтересах дитини чи в інтересах держави?
14. Колективні договори і угоди: питання нормативності їх положень.
15. Європейський Суд з прав людини: найвища судова інстанція чи незалежний судовий контроль над державою? 

Завдання на фінальний правовий раунд Всеукраїнського турніру юних правознавців - 2011

1. Чи правильним є твердження, що суб’єкти федерації за своєю сутністю є „державами у державі”? Поясніть.
2. Чи встановлює договір норми права? Поясніть.
3. Чи можлива „превентивна” необхідна оборона до початку суспільно небезпечного посягання? Поясніть.
4. Право неповнолітніх на емансипацію: право на „дострокове”повноліття чи зміна правового статусу особи?
5. Секретне завдання (оголошується членами журі під час проведення Турніру).